Termíny zápisov detí do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica sa uskutočnia od 15. do 30. apríla. Zápisy budú školy v súvislosti s novým koronavírusom organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

ilustračné foto

“Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,” uvádza mesto.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti, ktorou je odporučenie všeobecného lekára a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, sa nebude pri zápise vyžadovať. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Bližšie informácie o zápise sú k dispozícii na webstránkach jednotlivých škôl.


.
Toto je čítané

V Senici otvorili obnovený park v areáli mestského múzea

V areáli Múzea Senica vznikol komplexnou obnovou pôvodného parku nový parkový areál.…

20 rokov