Najpesimistickejší scenár výpadku príjmov Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na tento rok počíta so sumou 29,5 milióna eur.

Uvádza sa to v informácii o finančných dosahoch pandémie, ktorú v stredu predložil predseda TTSK Jozef Viskupič poslancom krajského zastupiteľstva. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyčíslila najvyšší výpadok podielových daní pre TTSK vo výške 27 miliónov eur, avšak krajská samospráva očakáva celkový prepad ešte vyšší.

foto archív TTSK

“Okrem podielových daní bude výpadok príjmov citeľný aj v oblasti školstva, kde sa počíta s výpadkom z internátov a školských jedální do konca júna vo výške asi 1,7 milióna eur, v zariadeniach sociálnych služieb do polovice roka okolo 50.000 eur. Výpadok príjmov v kultúrnych zariadeniach tvorí zhruba 370.000 eur,” uvádza sa v správe. Vývoj ekonomiky bude mať podľa materiálu vplyv aj na plánované príjmy z odpredajov majetku, ktoré sú v rozpočte TTSK rozpočtované na úrovni 600.000 eur, nízky počet cestujúcich bezplatne sa môže prejaviť na výške doplatku za výkon dopravy vo verejnom záujme za rok 2020.

“Situácia si vyžaduje ďalšie výdavky, spojené s odstraňovaním následkov pandémie. Zvýšené náklady TTSK, vrátane zariadení sociálnych služieb, na dezinfekciu a ochranné prostriedky, materiálnu pomoc personálu a repatriantom v karanténnych centrách, aktuálne predstavujú 400.000 eur,” konštatoval v správe predseda TTSK.

Popri opatreniach štátu pre samosprávy TTSK pristupuje aj k vlastným, ktoré v sumáre môžu vyniesť zhruba 20 miliónov eur. Sú medzi nimi prehodnotenie tohtoročného bežného rozpočtu, vrátane poskytovania dotácií, obmedzenie investičných plánov, odklad splátok istiny i možnosť čerpania peňažných fondov a ďalšie. Suma z nich je však vzhľadom na prepad, ako sa konštatuje v správe, nedostatočná, preto TTSK bude hľadať ďalšie možnosti.


.

Je ok, ak nie si ok BSK