Viaceré mestá a obce na Záhorí neotvoria školské jedálne v ich zriaďovateľskej pôsobnosti na vydávanie stravy pre žiakov a seniorov. Nevyužijú tak možnosť, ktorú pred časom za splnenia prísnych bezpečnostných opatrení poskytlo ministerstvo školstva.

Ilustračné foto školskej jedálne v Malackách

Pokiaľ budú pre pandémiu nového koronavírusu zatvorené školy, spomínané mestá a obce jedálne otvárať nechcú.

V meste Senica, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti štyri základné a osem elokovaných pracovísk materských škôl, otváranie jedální neplánujú. “Odkedy je prevádzka jedální pozastavená, nebola zaznamenaná žiadna požiadavka alebo podnet od rodičov žiakov na zabezpečenie obedov. Aj s ohľadom na túto skutočnosť sa jedálne otvárať nebudú,” uviedla hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.

“Seniori často predstavujú veľkú skupinu tzv. cudzích stravníkov, ktorým školské stravovacie zariadenia bez ohľadu na súčasnú krízovú situáciu ponúkajú svoje služby na dobrovoľnej báze, v závislosti od personálnych a technických možností,” pripomenula hovorkyňa MŠVVaŠ SR Andrea Pivarčiová.

Inou cestou sa vybral Trnavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom stredných škôl. V rámci svojich podporných aktivít plánuje otvoriť kuchyne vo svojich zariadeniach v meste Gbely.


.

Lapková patrola