Na základe zvýšeného počtu cestujúcich za posledné dva týždne a takisto požiadaviek cestujúcich zaviedol Bratislavský samosprávny kraj špeciálny režimu v prímestskej autobusovej doprave. V platnosti je od nedele (19.4.)

„Od 17.3. všetky linky premávali počas pracovných dní v sobotnom režime. Postupne boli doplnené o posilové spoje na základe naplnenej kapacity niektorých spojov a požiadaviek cestujúcich tak, aby bola zabezpečená dostatočná dopravná obslužnosť celého regiónu. Od 19.4. prichádza na vybraných úsekoch k opätovnému navýšeniu spojov a to v pracovné dni, kedy príde k zavedeniu zrýchlených spojov v pravidelnom takte a na viacerých linkách príde k zavedeniu posilových spojov z dôvodu zahustenia intervalu kvôli lepším možnostiam dochádzania z a do zamestnania, k lekárom a podobne,“ upresnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Základom nového režimu je aj naďalej cestovný poriadok platný počas voľných dní (sobota, nedeľa, sviatok), do ktorého boli vložené nové spoje tak, aby sa cestujúci vedeli dostať do väčšiny obcí počas prepravných špičiek pracovných dní každú hodinu. Takisto boli doplnené spoje v časoch, kedy dochádzalo k nedostatočnej kapacite vozidiel prímestskej autobusovej dopravy. Zároveň sú v tomto režime doplnené spoje prímestskej autobusovej dopravy z Bratislavy aj v hodinách, v ktorých nejde vlak, nakoľko v regióne od autobusu nadväzuje sieť regionálnych liniek – najmä v Malackách a v Senci.

 

Úseky so systémovými posilovými spojmi:

Bratislava – Stupava – Malacky (v ranných hodinách je vedený zrýchlený spoj linky 275 po diaľnici mimo Stupavu s odchodom z Malaciek, žel.st. o 5:20, dva spoje na linke 245 cez Stupavu s odchodom z Malaciek, žel.st. o 4:20 a 5:10 a zo Stupavy, aut.st. o 4:45 a 5:40 a dva spoje na linke 250, ktoré odchádzajú zo Stupavy, aut.st. o 5:30 a 5:55. Poobede sú z Bratislavy, AS vedené dva spoje linky 245 cez Stupavu do Malaciek s odchodom z Bratislavy, AS o 14:45 a 16:45 a spoj linky 219 do Stupavy, aut.st. o 15:05)

 

Vybrané posilnené linky:

na linke 219 zavedený spoj 71 (Bratislava, AS 15:05 – Stupava, aut.st. 15:45)

na linke 235 zavedené spoje 101 (Malacky, žel.st. 5:40 – Jablonové, Turecký Vrch 6:24), 109 (Malacky, žel.st. 14:30 – Jablonové, Turecký Vrch 15:15) a 114 (Jablonové, Turecký Vrch 6:41 – Malacky, žel.st. 7:19)

na linke 240 zavedené spoje 25 (Záhorská Ves, Strojstav 15:11 – Malacky, žel.st. 15:50), 300 (Malacky, žel.st. 14:10 – Záhorská Ves, Strojstav 15:00) a 302 (Malacky, žel.st. 16:10 – Záhorská Ves, Strojstav 17:00). Spoje 300 a 302 po trase zachádzajú do obce Gajary.

na linke 245 zavedené spoje 2 (Malacky, žel.st. 4:20 – Bratislava, AS 5:20), 6 (Malacky, žel.st. 5:10 – Bratislava, AS 6:15), 7 (Bratislava, AS 6:30 – Malacky, žel.st. 7:42), 23 (Bratislava, AS 14:45 – Malacky, žel.st. 15:57, ktorý pokračuje o 16:00 na linke 275 spojom 123 do Borský Svätý Jur, MŠ 16:43), 33 (Bratislava, AS 16:45 – Malacky, žel.st. 17:57) a zrýchlený spoj 101 (Bratislava, AS 5:50 – Malacky, žel.st. 6:40)

na linke 250 zavedené spoje 107 (Bratislava, AS 6:55 – Suchohrad, kostol 8:22), 108 (Suchohrad, Karlov dvor 5:14 – Bratislava, AS 6:30) a 400 (Jakubov, kult. dom 4:56 – Bratislava, AS 6:05 cez Láb)

na linke 259 zavedené spoje 101 (Malacky, žel.st. 6:15 – Kuchyňa, OcÚ 6:45), 102 (Kuchyňa, OcÚ 5:00 – Malacky, žel.st. 5:30), 104 (Kuchyňa, OcÚ 6:50 – Malacky, žel.st. 7:20), 105 (Malacky, žel.st. 14:10 – Kuchyňa, OcÚ 14:40), 107 (Malacky, žel.st. 16:10 – Kuchyňa, OcÚ 16:40) a 108 (Kuchyňa, OcÚ 15:05 – Malacky, žel.st. 15:35)

na linke 260 zavedené spoje 3 (Malacky, žel.st. 4:25 – Gajary, garáže 4:45), 8 (Gajary, garáže 4:50 – Malacky, žel.st. 5:10, ktorý pokračuje o 5:10 na linke 245 spojom 6 do Bratislavy, AS 6:15), 22 (Gajary, garáže 7:20 – Malacky, žel.st. 7:40), 28 (Gajary, garáže 9:30 – Malacky, žel.st. 9:50) a 40 (Gajary, garáže 15:30 – Malacky, žel.st. 15:50). Zároveň boli na linke 240 pridané spoje s odchodom z Malaciek, žel.st. o 14:10 a 16:10, ktoré zachádzajú do Gajár (príchod na Gajary, garáže 14:27 a 16:27)

na linke 265 zavedený spoj 332 (Malé Leváre, Jednota 5:03 – Malacky, žel.st 5:25, ktorý pokračuje o 5:30 na linke 245 spojom 8 do Bratislavy, AS 6:30)

na linke 269 zavedené zrýchlené spoje 8 (Rohožník, sídlisko 5:00 – Bratislava, AS 6:02), 16 (Rohožník, sídlisko 6:00 – Bratislava, AS 7:02), 33 (Bratislava, AS 15:45 – Rohožník, sídlisko 16:47) a 44 (Jablonové, Jednota 15:30 – Bratislava, AS 16:12)

na linke 275 zavedené spoje 102 (Borský Svätý Jur, osada Tomky 4:25 – Malacky, žel.st. 5:17, ktorý pokračuje na novo zavedenom zrýchlenom spoji 202 z Malaciek, žel.st. o 5:20 do Bratislavy, AS 6:10), 115 (Malacky, žel.st. 14:00 – Borský Svätý Jur, osada Tomky 14:53), 123 (Malacky, žel.st. 16:00 – Borský Svätý Jur, MŠ 16:43) a 124 (Borský Svätý Jur, osada Tomky 15:05 – Malacky, žel.st. 15:55)

na linke 277 zavedené spoje 15 (Malacky, žel.st. 14:10 – Bílkove Humence, Gočály 14:50), 21 (Malacky, žel.st. 16:10 – Bílkove Humence, Gočály 16:50), 22 (Bílkove Humence, Gočály 15:10 – Malacky, žel.st. 15:50) a 28 (Bílkove Humence, Gočály 17:10 – Malacky, žel.st. 17:50)


.
Toto je čítané

Bezplatné právne poradenstvo bude opäť aj v Malackách

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo pre…

BM: Ustekana sobota