Výber strednej školy patrí medzi jedno z najdôležitejších rozhodnutí v živote mladého človeka. Pre uľahčenie výberu prináša Bratislavský samosprávny kraj (BSK) interaktívny online kvíz. Žiakom základných škôl pomôže zistiť viac nielen o sebe, svojich záľubách a schopnostiach, ale najmä to, čo by mali ísť v Bratislavskom kraji študovať.

Kvíz na www.strednapremna.sk pozostáva zo šestnástich otázok s predvolenými odpoveďami. Ich výsledkom je odporúčanie vhodnej strednej školy alebo študijného odboru. Prihlášky na stredné školy je možné podať v predĺženom termíne, a to do 15. mája 2020 – bez potvrdenia od lekára. Prijímacie, rovnako ako aj talentové skúšky, sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

Ponuka 54 župných škôl je rôznorodá, či už sa žiak rozhodne byť kvetinárom, barbierom, ítečkárom, automechanikom, baletkou, muzikantom, chovateľom koní, rybárom, vodárom, cukrárom, alebo zdravotníkom… skrátka, na území bratislavského regiónu môže študovať takmer čokoľvek.

„Interaktívnym kvízom reagujeme na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu. So žiakmi sa stretávame v online prostredí, teda tam, kde dnes prebieha ich kompletná výučba. Verím, že vyplnenie kvízových otázok ich nielen navedie tým správnym smerom, ale aj pobaví či odhalí dosiaľ nepoznané. Výber strednej školy je jedným z najdôležitejších rozhodnutí v živote mladého človeka. Aj preto som rád, že budeme pri tom,“ povedal na interaktívnu novinku bratislavskej župy jej predseda, Juraj Droba.

Pýtate sa, prečo je župná škola zárukou dobrej budúcnosti? Bratislavský kraj každoročne pripravuje ponuku odborov na školách nielen priamo so zamestnávateľmi, ale aj s odborníkmi na zamestnanosť. Sledujeme, o aké povolania bude o pár rokov záujem, čo od študentov budú vyžadovať zamestnávatelia. Práve podľa ich požiadaviek a výhľadov upravujeme odbornú prípravu na našich stredných školách. Niektoré zo župných škôl alebo odborov sú navyše jediné na celom Slovensku. Za uplynulé dva roky kraj otvoril až 21 nových odborov a 4 nové bilingválne gymnáziá.

Okrem kvalitného vzdelania môžu študenti na župných školách využívať viacero benefitov. Jedným z nich je ubytovanie v internáte za jedno euro pre študentov zapojených do duálneho vzdelávania. Títo študenti majú navyše aj obed v jedálni za jeden cent. Do duálneho vzdelávania sú zapojené školy pripravujúce budúcich automechanikov, obchodných pracovníkov, pracovníkov v bankách, elektromechanikov a množstvo ďalších. Už počas strednej školy tak majú možnosť získať prax a privyrobiť si. Zamestnávatelia zapojení do duálneho vzdelávania v prípade úspešného štúdia garantujú pracovné miesto po ukončení školy. A práve preto sú župné školy zárukou výhod už počas štúdia a dobrej budúcnosti po jeho ukončení.

Pre lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK môžu žiaci, rodičia a výchovní poradcovia využívať nielen webovú stránku www.strednapremna.sk, ale aj brožúru Končíš základkuVyber si strednú podľa seba! Túto si navyše môžu na rovnakej web stránke Úradu jednoducho a zadarmo objednať.


.

BM: Ustekana sobota