Mesto Holíč uskutočnilo verejné obstarávanie na výstavbu cyklotrasy Holíč – Kopčany. Víťazná ponuka na viac ako 2,7 kilometra dlhú cyklotrasu je v sume 355.271,45 eura, čo je o 137.280,55 eura menej ako predpokladaná suma. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Zdroj: Facebook TTSK

Mesto získalo finančné prostriedky v rámci operačného programu Interreg V-A, SK-AT 2014 – 2020. “Ide o cyklotrasu, ktorá spája historické pamiatky a má nadregionálny a cezhraničný charakter. Toto prepojenie bolo tiež súčasťou návrhu Stratégie rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022,” uviedla Katarína Turečková z Mestského úradu v Holíči.

Polemizuje sa o tom, že cyklotrasa vedie vedľa cestnej komunikácie, ktorá slúži v súčasnosti ako komunikácia pre poľnohospodárov. “Súčasná komunikácia nie je majetkom mesta Holíč, je v súkromných rukách, a preto nie je možné ju z finančných zdrojov Európskej únie opraviť. Zákon hovorí, že použitie prostriedkov obce na opravu alebo rekonštrukciu majetku, ku ktorému nemá vzťah, je porušením finančnej disciplíny,” doplnila zamestnankyňa mesta.

Ako ďalej uviedla, mesto má záujem o zmysluplné prepojenie historických pamiatok v regióne tak, aby sa cyklisti, turisti a korčuliari k nim dostali čo najjednoduchšie. “Cyklotrasa priláka po pominutí súčasnej nepriaznivej situácie viac turistov a návštevníkov, najmä z Českej republiky. Projekt sme pripravovali takmer tri roky, než prišlo k samotnej realizácii cyklotrasy,” informovala Turečková.


.
Toto je čítané

Mesto Senica má v rezervnom fonde takmer 1,1 milióna eur

Stav rezervného fondu mesta Senica je 1 093 257,65 eura. Navýšený bol…

20 rokov