Zariadenie pre seniorov Skalica a Jesénia Skalica informovali, že všetci klienti sú v poriadku, bez teploty, nevykazujú príznaky respiračného ochorenia, rovnako tak aj zamestnanci.

“V prísnom režime epidemiologických opatrení fungujeme od 6. marca. Disciplínu a opatrenia dodržiavame. Napriek vysokej záťaži a sociálnej izolácii je atmosféra dobrá, hľadáme stále nové spôsoby, ako klientom pomôcť prekonať a zmierniť izolovanosť. Všetkým starkým patrí veľké poďakovanie, sú statoční a chápaví. Za posledné dni a týždne v zariadeniach život namiešal všetkým doposiaľ nepoznaný silný kokteil emócií, obáv, strachu, nádeje, spolupatričnosti a obrovskej zodpovednosti. Robíme maximálne preventívne opatrenia a všetci pracovníci si zaslúžia verejné poďakovanie, úctu, uznanie a obdiv. Za to, aké majú nasadenie, trpezlivosť a profesionalitu, snažia sa všemožne chrániť a byť opatrní. Je to náročné a vyčerpávajúce, nesťažujú si na únavu, sú zomknutí.”

Ako ďalej informovala riaditeľka zariadení, pani Martina Štepanovská prioritou bolo aj testovanie 100 zamestnacov, čo sa aj podarilo. Testovanie si ZpS a Jesénia Skalica zabezpečili z vlastnej iniciatívy sami.

Testovanie sa uskutočnilo v pondelok (20.4.) Výsledky testov všetkých zamestnancov sú negatívne. Je to skvelá správa, ktorá dodala všetkým silu a vzpruhu a potvrdila, že super kolektív odvádza náročnú a dobrú prácu.

Spoločne sa im darí chrániť seniorov pred nákazou, no v boji pokračujú ďalej, disciplína a opatrnosť sú stále na mieste. Vedenie ZpS a Jesénie v Skalici by touto cestou chcelo veľmi poďakovať pánovi profesorovi Krčmérymu a jeho tímu odborníkov, že neváhal a nezištne pripravil a zorganizoval celé testovanie v Skalici. Pán profesor Krčméry je skutočná autorita so srdcom na pravom mieste, ďakujeme za Vašu podporu a prajeme veľa zdravia.

Zdroj: FB


.

Labková patrola