Výrobná spoločnosť Volkswagen Slovakia postupne rozbieha produkciu vozidiel, komponentov a nástrojov. Minulý týždeň obnovila výrobu v jednom segmente, v pondelok pribudli ďalšie dva. Aktuálne vyrába v jednozmennej prevádzke všetky modely produktového portfólia.

Výrobná kapacita na začiatku tohto týždňa predstavuje približne 20 % a v nasledujúcich týždňoch bude postupne stúpať. Obnovenie výroby je zároveň signálom postupnej stabilizácie medzinárodného dodávateľského reťazca. Nábehu produkcie predchádzalo zavedenie prísnych hygienických opatrení, ktoré platia vo všetkých troch závodoch Volkswagen Slovakia. Všetci zamestnanci sú povinní nosiť rúška a pred vstupom do závodu im je zmeraná teplota.

„Zabezpečenia zdravia zamestnancov je v čase pandémie koronavírusu dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Je našou absolútnou prioritou, aby zamestnanci prichádzali do práce zdraví a zdraví sa z nej aj vracali domov k svojim rodinám. Preto je potrebné, aby sme všetci prísne dodržiavali preventívne opatrenia ako v súkromnom, tak aj v pracovnom živote. To výrazne prispeje k zvládnutiu krízových časov a k plynulému znovuobnoveniu prevádzky v podniku. Ďakujem všetkým zamestnancom za rešpektovanie a dodržiavanie prijatých opatrení,“ povedal Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo Volkswagen Slovakia.

Volkswagen Slovakia neustále pozorne sleduje všetky pokyny a odporúčania štátnych orgánov a koncernu na ochranu zdravia zamestnancov. Súčasne zavádza aj vlastné, pre prostredie závodu a pracovné prostredie špecifické opatrenia. Rozsiahly zoznam opatrení zahŕňa ochranu zdravia zamestnancov vo všetkých oblastiach od príchodu do práce cez prítomnosť na pracovisku až po odchod domov.

Vo všetkých závodoch plošne platí dodržiavanie odstupov a hygieny rúk, zamestnanci majú k dispozícii antibakteriálne mydlo, dezinfekciu na ruky a tiež dezinfekciu na pracovné náradie a prostriedky, taktiež je povinné nosenie rúška resp. vhodnej ochrany nosa a úst. Každej osobe je pred vstupom do závodu, resp. pred nástupom do zmluvného autobusu, zmeraná telesná teplota. V kantínach a tímových miestnostiach bolo preorganizované sedenie, boli minimalizované osobné porady a zamestnanci môžu chodiť v pracovnom oblečení do a z práce. Súčasťou opatrení je aj priebežná dôkladná dezinfekcia frekventovaných miest a zariadení na osobnú hygienu naprieč celým závodom, a to od povrchov, zariadení až po kľučky, dezinfekcia autobusov zmluvnej dopravy a pod.


.

Labková patrola