Mesto Malacky dostalo dotáciu od Slovenského atletického zväzu (SAZ) vo výške 250 tisíc € na rekonštrukciu atletickej dráhy v Zámockom parku. Pôvodne požadovaná suma bola 400 tisíc, avšak zväz kvôli množstvu žiadostí z celého Slovenska pridelil nižšiu sumu.

Foto: -otano-

Nie je však vylúčené, že v prípade dodatočného uvoľnenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, resp. ak by všetky mestá nevyčerpali pridelené dotácie, môže byť príspevok pre Malacky navýšený.

Hlavným predmetom rekonštrukcie je atletický ovál, ktorý má šírku  na plnohodnotných šesť dráh a je súčasťou futbalového štadióna. Je to zároveň jediný atletický štadión v okrese so 400-metrovým bežeckým okruhom. Vzhľadom na nižšiu pridelenú sumu, než aká bola požadovaná, mesto analyzovalo možnosť prípadného zúženia rozsahu rekonštrukcie tak, aby sa znížili náklady.  SAZ však naďalej trvá na celom rozsahu rekonštrukcie atletickej dráhy, vrátane sektorov pre skok do diaľky, skok do výšky, trojskok, vrh guľou, hod diskom, hod kladivom a hod oštepom. Podmienkou sú výsledné technické parametre tak, aby spĺňali nároky Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF. Celkové odhadované náklady sú 766 tisíc €. Finálna výška nákladov sa zreálni až vo verejnom obstarávaní.

Spolu s atletickou dráhou bude potrebné zabezpečiť aj rekonštrukciu trávnika, pretože dôjde k posunu a úprave rozmerov futbalového ihriska. Zároveň sa tým odstráni dlhodobý problém, pretože trávnik vykazuje defekty povrchu a hnilobné procesy v podzemí.

V rozprave počas rokovania mestského zastupiteľstva zaznievali prevažne kladné názory.  Projekt podporili poslanci Anton Pašteka, Marian Andil, Marian Haramia  a Jozef Mračna či viceprimátor Milan Ondrovič. Poslankyňa Katarína Trenčanská upozornila, že spolufinancovanie mesta považuje za veľmi vysoké s poukázaním na finančnú neistotu samospráv v dôsledku aktuálnej situácie s koronavírusom. Podľa slov primátora Juraja Říhu je podmienkou SAZ pre poskytnutie dotácie práve súhlas zastupiteľstva. Ako vysvetlil, v prípade finančných problémov môže mesto od projektu odstúpiť, avšak bola by to až najkrajnejšia možnosť.

Materiál napokon zastupiteľstvo prijalo (z 15 prítomných bolo 13 za, 1 proti a 1 sa zdržal hlasovania). Vedenie mesta tak môže pokračovať v rokovaní so SAZ.

-lp-/-otano-

 


.

Osobnosti kraja BSK