Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Ilustračné foto 123rf.com

→ Ktoré stromy, trávy či byliny sú alergény a kvitnú v súčasnom období? Aké dlhé je obdobie ich kvitnutia?                   Elena (Mokrý Háj)

Dôvodom tvorby alergénov je životné prostredie, ktoré sa za posledných sto rokov rapídnym spôsobom pozmenilo. V posledných 20-tich rokoch bola zmena životného prostredia ešte výraznejšia. Všetko, čo jeme, čo dýchame, do čoho sa obliekame sú veci, ktoré tu predtým neboli a výrazne nás ovplyvnili. Pozmenené životné prostredie vie dnes negatívne ovplyvniť i dobrú genetickú úroveň človeka. Jedná sa o epigenetický zásah okolia. Výrazne deformuje výstup imunitného systému človeka, ktorý bol pôvodom určený k tomu, aby nás ochránil pred vonkajšími vplyvmi. Prichádza k jeho neprimeranej reakcii so všetkými klinickými príznakmi, ktoré označujeme ako „alergia“.

V tejto súvislosti uvádzam zoznam najznámejších alergénov s dĺžkou ich kvitnutia:

Stromy:

 • Lieska (január – apríl),
 • Jelša (február – apríl),
 • Breza (marec – máj),
 • Topoľ (marec – apríl),
 • Dub (marec – máj),
 • Vŕba (február – máj),
 • Jaseň (marec – máj),
 • Buk (apríl – máj),
 • Gaštan (apríl – máj),
 • Hrab (apríl – máj),
 • Javor (apríl – máj),
 • Orech (apríl – máj),
 • Baza (máj – júl),
 • Lipa (máj – júl).

Trávy:

 • Psiarka (máj – jún),
 • Lipnica (apríl – august),
 • Timotejka (máj – aug.),
 • Reznačka (máj – sept.),
 • Kostrava (máj – jún),
 • Medúnok (jún – sept.),
 • Mätonoh (máj – aug.),
 • Tomka (apríl – jún),
 • Psinček (máj – august),
 • Stoklas (jún – júl),
 • Hrebienka (jún – júl),
 • Ovsík (jún – august),
 • Raž (máj – august),
 • Kukurica (jún – sept.),
 • Pýr (jún – august),
 • Múrovník (apríl-sept.),
 • Sedmokráska (mar.-sept.).

Byliny:

 • Repka (apríl – máj),
 • Lucerna (apríl – okt.),
 • Ďatelina (máj – jún),
 • Skorocel (máj – sept.),
 • Mrlíkovité (jún – sept.),
 • Rumanček (jún – sept.),
 • Ambrózia (júl – okt.),
 • Palina (august – okt.).

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.

Lapková patrola