Poslanci senického mestského zastupiteľstva v utorok 5. mája na rokovaní (uskutočnilo sa prostredníctvom videokonferencie) odsúhlasili vymenovanie nového náčelníka Mestskej polície Senica, ktorým sa stane 45-ročný Jaroslav Pecha.

Foto: Archív Jaroslav Pecha

Podľa primátora Martina Džačovského majú rovnaký pohľad na to, kam sa má posunúť bezpečnosť v Senici a fungovanie mestskej polície. V koncepcii, s ktorou sa Jaroslav Pecha prihlásil do výberového konania, kladie dôraz na zabezpečenie verejného poriadku, funkčný a moderný bezpečnostný monitorovací kamerový systém na území mesta, spoluprácu mestskej polície so štátnou políciou a takisto na bohatú preventívnu činnosť v boji proti kriminalite, napríklad na poli práce s predškolákmi, mládežou alebo seniormi.

„Prvé kroky po nástupe do funkcie náčelníka budú administratívneho a technického charakteru, ktoré spočívajú hlavne v prevzatí riadenia a neskôr nastavenie si vlastných mechanizmov riadenia tak, aby mestská polícia v Senici efektívne a účinne plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona o obecnej polícii, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora,“ načrtáva Jaroslav Pecha.

Nový náčelník MsP Senica, ktorý sa ujme funkcie od 7. mája, je absolventom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – pedagogickej fakulty, katedry techniky a informačných technológií. Má takmer 25-ročnú prax v štátnej správe, kde pôsobil 21 rokov na odbore kriminálnej polície v Senici a deväť rokov zastával aj funkciu vedúceho operatívneho oddelenia. Funkciu náčelníka MsP Senica bude preberať od Stanislava Macáka, ktorý je od začiatku novembra 2019 poverený zastupovaním.

Mesto Senica, Senica.sk


.

BM: Festival Záhrad