Poslanci Mestského zastupiteľstva v Skalici schválili na svojom májovom rokovaní komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2020 až 2023. TASR o tom informovala Martina Ondrušová zo sekretariátu primátorky.

Podľa jej slov ide o strategický dokument, ktorý reflektuje na potreby mesta a organizácií v oblasti sociálnych služieb. “Máme schválený plán rozvoja sociálnych služieb. Je to jeden z najdôležitejších nástrojov na to, aby ľudia v meste dostávali kvalitnú sociálnu službu, keď to budú potrebovať. Schválený plán zodpovedá špecifikám mesta a potrebám ľudí,” uviedla primátorka mesta Anna Mierna.
Komunitný plán sociálnych služieb sa zameriava na posúdenie aktuálneho stavu. “Ide hlavne o demografické údaje, požiadavky ľudí či stav existujúcich sociálnych služieb,” doplnila Ondrušová.

Voči komunitnému plánu mali niektorí poslanci výhrady, keďže v ňom neboli špecifikované finančné náklady mesta pri niektorých konkrétnych aktivitách uvedených v pláne. “Členov ekonomickej komisie zaskočila v ambicióznom pláne aj informácia, že je tam zakomponované vytvorenie komunitného profesionálneho centra. Nevieme, akou formou bude vytvorené, koľko bude stáť, a nebude o ňom podľa plánu rozhodovať poslanecký zbor,” informoval predseda ekonomickej komisie a poslanec Miroslav Horňák.


.

BM: Festival Záhrad