Spoločnosť Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorá je rozpočtovou organizáciou TTSK, vypísala výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu cesty III/1131 Skalica – Zlatnícka dolina. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

ilustračné foto

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby a porealizačné geodetické zameranie. “Úsek sa začína v blízkosti križovatky Veľkomoravskej ulice a Horskej ulice a končí sa 230 metrov pred križovatkou Horskej cesty a Horskej cesty v smere staničenia,” uvádza objednávateľ v projektovej dokumentácii. Počas rekonštrukcie bude zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu.

Rekonštrukcia sa týka úseku cesty v celkovej dĺžke 1602 metrov. Celková predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 294.144,14 eura a dĺžka zákazky je v trvaní dvoch mesiacov. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 28. mája.


.

BM: Ustekana sobota