Mesto Malacky upozorňuje vodičov na zmenu dopravného značenia na Sasinkovej ulici smerom na Záhorácku (pri bývalej predajni NAY, blízko pobočky Tatrabanky a telefonických operátorov).

Napriek tomu, že ide o plnohodnotný odbočovací pruh, zvykli v  ňom parkovať autá. Pôvodný úsek so zákazom zastavenia sa pred niekoľkými dňami predĺžil, preto upozorňujeme vodičov, aby zákaz rešpektovali.

„V priebehu jednej hodiny sme zaznamenali porušenie zákazu až v  26 prípadoch. Neprešlo ani desať minút, a znova tam bol odstavený rad vozidiel. Na mieste preto pôsobila hliadka a  zamedzovala zastavovaniu vozidiel. Nie je naším cieľom rozdávať vodičom pokuty. Preto i touto cestou upozorňujeme vodičov na zmenu značenia,” uviedol náčelník Mestskej polície v Malackách Ivan Jurkovič. Po osadení nového dopravného značenia sa na sociálnych sieťach znieslo množstvo negatívnych komentárov smerom k mestu a mestskej polícii. Preto je potrebné pripomenúť, že mestská polícia nerozhoduje o umiestnení dopravného zna­čenia a ani neposudzuje jeho vhodnosť. O  osadení značky rozhodol správca komunikácie a cestný správny orgán.

Zákon o cestnej premávke hovorí: Vodič nesmie zastaviť a stáť na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu (Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke, § 25).

–lp-/-otano


.

Lapková patrola