Mesto Senica vyhlásilo súťaž návrhov krajinársko-architektonického riešenia obnovy mestského parku. Hlavným cieľom súťaže, ktorej predpokladanú hodnotu stanovili na 45.000 eur, je získať projektovú dokumentáciu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Táňa Moravcová.

Foto: Senica.sk

S projektovou dokumentáciou sa bude môcť mesto uchádzať a zapájať do projektov a grantov, ktoré uľahčia spolufinancovanie samotnej neskoršej realizácie. “Projekt má zahŕňať revitalizáciu súčasnej zelene i povrchov parku, ale aj vytvorenie nových plôch a priestorov. Zámerom je, aby sa najväčší park v meste stal priateľským miestom pre oddych a relax, ale zároveň aj plnohodnotným spoločenským priestorom poskytujúcim zázemie pre verejný život a podujatia,” informoval primátor Martin Džačovský.

Víťazný návrh by mal riešiť spevnené plochy, navrhnúť povrchy, materiál, prierezy a tvary chodníkov a zjazdných chodníkov. V rámci návrhu je potrebné riešiť aj plochu pre verejné akcie. “Je dôležité, aby architekti kládli dôraz na hospodárnosť projektu a ekonomickú efektivitu riešenia. Predpokladané investičné náklady pre určenie ceny stavby v čase realizácie súťaže návrhov je 850.000 eur,” uviedla Dana Jurková z mestského úradu.

Výzva obnovy parku je koncipovaná ako verejná otvorená dvojkolová súťaž. V prvom kole uchádzači predložia portfólio s tromi referenčnými projektmi. Odborná porota overí splnenie podmienok účasti, vyhodnotí ponuky a zostaví poradie. Uchádzači, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, postúpia do druhého kola a budú vyzvaní na spracovanie koncepčnej štúdie.


.

Osobnosti kraja BSK