Novým prezidentom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) sa stal Pavol Mikulášek, ktorý počas posledných rokov (2013 – 2020) pôsobil v Malackách na Okresnom riaditeľstve HaZZ ako vedúci prevádzkovo-technického oddelenia.

Primátor mesta Juraj Říha poslal Pavlovi Mikuláškovi k jeho vymenovaniu blahoprajný list. Okrem iného sa v ňom uvádza: Vyjadrujem osobnú radosť, že na prestížne a dôležité miesto v zložkách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prichádza odborník, ktorý nám v Malackách pomáhal v mnohých situáciách. Ďakujem Vám za doterajšiu spoluprácu a dovoľujem si povedať, že v Malackách máte stále veľa priateľov a partnerov. Do novej pracovnej pozície Vám v mene všetkých Malačanov i v mene svojom želám veľa zdravia a síl.“

Plukovník P. Mikulášek má za sebou 27-ročnú kariéru v hasičskom zbore.  Na čelo HaZZ sa vracia po ôsmich rokoch, keďže v období 2011 – 2012 už prezidentom zboru bol.

-lp-, foto: Ministerstvo vnútra SR


.

INAT Rezanie laserom