Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici na zasadnutí v pondelok odhlasovali zmeny v spoločnosti Správa mestského majetku (SMM), ktorej jediným spoločníkom je mesto.

Primátorka Anna Mierna a viceprimátor Skalice Vladislav Horňák

K zmene prišlo na poste konateľa a takisto aj v dozornej rade spoločnosti. Druhou konateľkou popri zástupkyni primátorky Veroniky Hanzalíkovej sa stala poslankyňa MsZ Anna Ozábalová. “Podľa zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti má byť štatutárny orgán v zložení dvoch konateľov. Konateľ Ľudovít Bránecký doručil obchodnej spoločnosti podanie, ktorým sa vzdal funkcie štatutára konateľa,” uvádza dôvodová správa.

Niektorí poslanci poukázali na to, že ide o nekoncepčný krok, keďže SMM má na starosti veľkú časť majetku mesta. “Ide o krok, ktorý sa v takejto veľkej firme nemôže diať takýmto spôsobom bez pripraveného riešenia a nesúhlasím s ním,” uviedol k zmene na poste riaditeľa poslanec Miroslav Horňák.

Vedením spoločnosti bol dočasne poverený ekonóm spoločnosti Igor Pollák. “V najbližšom období bude zverejnené výberové konanie na funkciu riaditeľa,” doplnila primátorka mesta Anna Mierna. Za odvolanie konateľa hlasovalo 11 poslancov, štyria sa zdržali a dvaja boli proti.

Zmena nastane aj v dozornej rade, ktorá má mať sedem členov. Novými členmi dozornej rady sa stali podľa návrhu primátorky poslanci Vladislav Horňák a Rudolf Šantavý. “So schválením poslankyne Ozábalovej do funkcie konateľky nastala situácia, že dozorná rada má päť členov, lebo Ozábalová je členkou dozornej rady. Funkcia člena dozornej rady nie je zlučiteľná s funkciou konateľa spoločnosti,” informuje dôvodová správa.


.
Toto je čítané

SHMÚ: V okrese Malacky hrozia pre trvalý dážď povodne

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na stredu (24.4.) od 0:00 do 18:00…

BM: Ustekana sobota