Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Foto: www.krotiteliaenergii.sk

→ Ktorými prírode blízkymi opatreniami môžeme znížiť náklady na bývanie?  Iveta (Sekule)        

Okrem prírode blízkym opatreniam sa ako najväčšia výhoda bývania v ekologických objektoch vyzdvihuje práve úspora nákladov. Vďaka využívaniu alternatívnemu zdroju energie a efektívnemu systému bývania majú obyvatelia takýchto objektov výrazne nižšie náklady ako tomu je v klasických budovách. Znižovanie nákladov na bývanie má takisto významný vplyv na spokojnosť bývajúcich, čiže schopnosť domov šetriť na energiách je jednou z najpodstatnejších vlastností, ktorými sa tieto budovy môžu pýšiť.

Opatrenia, ktorými môžeme znížiť náklady na bývanie by som rozdelil na dve skupiny: spôsob bývaniapoužité technológie. Najskôr k tomu spôsobu bývania:

Nehospodárnosť – k najvýraznejším únikom energií prichádza stratám tepla. Množstvu domácností, ktoré majú nepostačujúcu tepelnú izoláciu, teplo rázne uniká z domu.

Efektivita – i osvetlenie môžeme rapídne zvýšiť. Vymeňme lacnejšie žiarovky za žiarivky, iba na jednej ušetríme približne desať eur ročne. Financie usporí tiež regulácia vykurovania.

Monitoring – skúsme zistiť najväčších hltačov energie za pomoci merača spotreby, ktorý si môžeme zakúpiť či požičať v elektrárňach.

Informovanie ˗ dobrá rada môže byť nad zlato, a ak by sme ju hľadali v energetických poradenských centrách, dostane sa nám jej tiež bezplatne.

Čo sa týka použitých technológií, tieto neodmysliteľne súvisia s rodinnými domami:

  • Moderné kotly spaľujúce biomasu˗ sú momentálne ekologickým, moderným a naviac štátom dotovaným zdrojom tepla na vykurovanie. Pretože v biomase ide o energiu zo slnka zakonzervovanú v organickej hmote, má jej využívanie v energetike, len zanedbateľný vplyv na životné prostredie.
  • Tepelné čerpadlá ˗ využívajú dostupné teplo z vody, zo vzduchu či zo zeme. Je o ne čoraz väčší záujem. Tiež preto, že takéto teplo je k dispozícii bezplatne a je možné ho energeticky veľmi efektívne zhodnotiť.
  • Slnečné kolektory ˗ efektívne navrhnutý systém solárnych kolektorov nám dokáže usporiť veľké financie na ohrievanie teplej vody a podpory vykurovania, a to v rozmedzí cca od 40 až do 75 %, v závislosti od jednotlivej lokality a umiestnenia kolektorov. V prepočítaní na emisie skleníkových plynov môže priemerná domácnosť ročne ušetriť až tisíce kilogramov oxidu uhličitého a napomôcť tak k zlepšeniu stavu životného prostredia.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.
Toto je čítané

Projekt strategického parku v Sekuliach sľubuje väčší dôraz na ochranu prírody

V posledných týždňoch sa na verejnosť dostali zámery vybudovať strategický park v…

20 rokov