Spolu 32 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja otvára druhé kolo prijímacieho konania do prvých ročníkov. Záujemcovia o štúdium, ktorí neuspeli v prvom kole, majú možnosť poslať prihlášku do tohto piatka, 19. júna 2020.

Zdroj foto: sosskalica.edupage.org

„V druhom kole prijímačiek ponúka 32 našich škôl zaujímavé študijne a učebné odbory. Zvýrazniť by som chcel možnosť štúdia v dynamicky rozvíjajúcom sa systéme duálneho vzdelávania trnavskej župy. Ten umožňuje získavať prax už v priebehu štúdia a následný plynulý prechod do zamestnania. Nový motivačný balík výhod duálneho vzdelávania, ktorý dnes obsahuje štipendiá a bezplatné cestovanie či ubytovanie, plánujeme rozširovať,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Okres SKALICA
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
Prijímacie konanie: zsskalica.edupage.org
5361 M praktická sestra (3 miesta)
5370 M masér (8 miest)

 

Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Prijímacie konanie: sosskalica.edupage.org
2433 H obrábač kovov (3 miesta)
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia (8 miest)
2411 K mechnik nastavovač (20 miest)
2679 K mechanik – mechatronik (14 miest)
2426 K programátor obráb. a zvár. strojov a zar. (9 miest)
2381 M strojárstvo (10 miest)

 

Stredná odborná škola elektrotechnická
Učňovská 700/6, Gbely
Prijímacie konanie: sosegbely.edupage.org
3152 H 02 krajčír – dámske odevy (7 miest)
2683 H 11 elektromechanik zam. silnoprúdová technika (4 miesta)
2679 K mechanik mechatronik (5 miest)
2697 K mechanik elektrotechnik (6 miest)
2682 K mechanik počítačových sietí (5 miest)


Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku
Bernolákova 383/10, Holíč
Prijímacie konanie: sosholic.edupage.org
3457 K operátor tlače (2 miesta)
3968 M logistika (2 miesta)
4236 M ekoknomika pôdohospodárstva (1 miesto)
7661 M sociálno-výchovný pracovník (4 miesta)
7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (4 miesta)

 

Okres SENICA
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Prijímacie konanie: sossenica.sk
2487 H autoopravár – mechanik (3 miesta)
2977 H cukrár-kuchár (2 miesta)
3661 H murár (6 miest)
3678 H inštalatér (1 miesto)
6444 H čašník, servírka (3 miesta)
6442 K obchodný pracovník (8 miest)
6444 K čašník, servírka (4 miesta)

 

Všetky informácie o aktuálnej ponuke škôl a prijímacích pohovoch v Trnavskej župe sú k dispozícií aj na webovej stránke TTSK cez odkaz https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/2-kolo-prijimacich-pohovorov/.


.
Toto je čítané

BSK: Pri náraze vtáka do okna ho treba umiestniť do krabice s výstelkou

Pri náraze vtáka do okna ho treba umiestniť do kartónovej krabice s…

HAŠŠO 6/2024