Prinášame vám prehľad platov staronových primátorov okresných miest na Záhorí. Plat starostu obce (primátora mesta) je stanovený podľa zákona č.253/1994 ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (744,50 €) a násobku podľa veľkosti obce (mesta). Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Starostovia môžu výslednú sumu navýšiť až na dvojnásobok.

Primátor Malaciek Jozef Ondrejka – 2 093 €
Noví poslanci okolo skupiny Ľudia pre Malacky presadili zníženie platu primátora Malaciek (cca 17 700 obyvateľov) na zákonom stanovené minimum. Primátor si pohorší o 30% a jeho plat bude 2 093 € v hrubom. Svoj návrh argumentovali tým, že hoci staronový primátor stojí na čele mesta už štvrté obdobie, začínať by mal odznova. Jeho plat by mal byť teda po novom v takej výške, aký plat by dostal primátor, ktorý sa v takejto funkcii ešte neobjavil. (napísal na webstránke www.ludiapremalacky.sk Marián Andil.)

“V priebehu funkčného obdobia mestského zastupiteľstva bude môcť plat primátora opäť prehodnotiť na základe plnenia priorít mesta a pravidelného hodnotenia úloh schváleným mestským zastupiteľstvom.” napísal Marián Andil na webstránke www.ludiapremalacky.sk .

Primátor Senice Ľubomír Parízek – 2 868 €
Plat primátora mesta Senica (cca 21 000 obyvateľov) bude mať 1,2 násobok minimálnej mzdy, ktorá mu prináleží podľa zákona.

Primátor Skalice Stanislav Chovanec – 4 185 €
Najlepšie zo všetkých primátorov je na tom primátor najmenšieho okresného mesta na Záhorí Skalice (cca 15 000 obyvateľov). Na ustanovujúcom zastupiteľstve si nechal schváliť maximálne možný plat. Bude dostávať dvojnásobok zákonom určenej výšky. Mzdový základ primátora Skalice je vyšší ako napríklad premiérky Ivety Radičovej, ktorej základný plat je podľa Sme.sk aj s príplatkom za jej funkciu zruba 3 758 eur.

Ako dodáva Marián Andil na stránke www.ludiapremalacky.sk “Primátor by mal byť aj motivovaný k väčšej aktivite, tak ako to býva bežné v hospodárstve, aby nezaspal po zvolení na ďalšie 3 roky a zobudil sa až pred ďalšími voľbami.”

Starostovia sa zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:
1. do 500 obyv. 1,65-násobok,
2. od 501 do 1 000 – 1,83,
3. od 1 001 do 3 000 – 2,20,
4. od 3 001 do 5 000 – 2,41,
5. od 5 001 do 10 000 – 2,60,
6. od 10 001 do 20 000 – 2,81,
7. od 20 001 do 50 000 – 3,21,
8. od 50 001 do 100 000 – 3,54,
9. nad 100 000 – 3,98.

.

INAT Rezanie laserom