Na základe priaznivej situácie môže Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvoriť brány stredných škôl. Od pondelka 22. júna sa študenti vrátia do 18 škôl v pôsobnosti BSK.

Ilustračné foto

„Otázka, či otvoriť stredné školy posledných pár dní pred prázdninami, bola na samotných riaditeľoch škôl. Keďže sú samostatnými právnymi subjektmi, o veciach si rozhodujú sami, samozrejme v komunikácii so župou. Verím, že aj týchto pár dní pomôže nakopnúť klasický školský proces,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

BSK je zriaďovateľom 54 stredných škôl, na ktorých župa začiatkom marca kvôli pandémii koronavírusu prerušila vyučovací proces. Ten bol následne sústredený do online prostredia.

Aktuálne sa situácia pomaly vracia do normálu. Na 18 župných školách budú mať študenti zabezpečený vyučovací proces. Na ďalších 31 školách bude vyučovací proces prebiehať rôzne – žiaci budú mať možnosť absolvovať individuálne konzultácie s učiteľmi, opraviť si známky, ďalej prebehnú komisionálne skúšky, alebo sa žiaci zúčastnia športových, ekologických či iných aktivít. Na niektorých školách bude stále prebiehať dištančná výuka. Tento čas škola využije na odovzdávanie učebníc, vydávanie vysvedčení a najmä na obnovenie osobného kontaktu medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi. Zvyšných päť župných škôl zostane zatvorených.


.

BM: Ustekana sobota