Letné dovolenky sa týkajú aj vyše štyroch tisícok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom kraji. Lekár má pri dovolenke povinnosť mať zástupcu, no pokiaľ nechcú pacienti riskovať pobyt v plnej čakárni, mali by na svoje lieky myslieť pred dovolenkou.

„Všetci lekári sú počas svojej neprítomnosti povinní nám ju nielen nahlásiť, ale uviesť aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, teda ďalšieho lekára, ktorý ho zastupuje v plnom rozsahu. Všetky tieto informácie, teda o prítomnosti či náhrade za svojho lekára, nájdu pacienti na stránke www.e-vuc.sk. Pacienti tak bez lekára, samozrejme, neostanú, no ak berú lieky pravidelne, je lepšie si túto svoju povinnosť vybaviť ešte pred dovolenkovou sezónou,“ upozornil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Na území Bratislavského samosprávneho kraja je v registri poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyše 4 000 zdravotníckych zariadení. Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný samosprávnemu kraju oznámiť neprítomnosť a na viditeľnom mieste uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zástup. Lieky, ktoré pacienti užívajú pravidelne a dlhodobo, im môže lekár predpísať elektronicky tzv. opakovaným receptom; doba platnosti tohto receptu je maximálne jeden rok. Ak ide o lieky predpisované len na čas potrebný na liečbu, pacientom odporúčame informovať ošetrujúceho lekára, že počas liečby plánujú absolvovať dovolenku. Lekár im môže predpísať lieky maximálne na tri mesiace. Pokiaľ chce pacient vycestovať do zahraničia a má predpísané lieky s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky, musí v tomto prípade farmaceut samosprávneho kraja pacientovi vydať osvedčenie na držbu lieku s takýmito látkami. Takéto lieky sú však predpisované na maximálne 30 dní.


.
Toto je čítané

Nové prepojenie elektrických distribučných sústav medzi Holíčom a Hodonínom zvýši spoľahlivosť dodávok energie

Medzi českým Hodonínom a slovenským Holíčom vzniká nové 22 kV prepojenie elektrických…

20 rokov