Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) odhlasovali na poslednom zasadnutí zastupiteľstva predaj budovy bývalého internátu strednej školy v Holíči, ktorá je v súčasnosti nevyužívaná.

Foto: FB Miroslav Bilický – oficialny profil

Samosprávny kraj ponúkol v apríli tohto roku formou obchodnej verejnej súťaže (OVS) štyri budovy s pozemkami vo vlastníctve TTSK. Jenou z nich bola aj chátrajúca budova internátu v Holíči. V minulosti sa už kraj pokúšal túto budovu predať 21-krát. O kúpu prejavilo záujem počas tohto obdobia šesť subjektov, ale samospráva ani raz nepristúpila k predaju z dôvodu nízkej cenovej ponuky.

Hodnota nehnuteľnosti s pozemkami bola do aprílovej OVS znaleckým posudkom určená v hodnote 787.000 eur. O budovu prejavili záujem dvaja uchádzači, ktorí zložili zábezpeku v sume 68.500 eur. Ponúknutá suma spoločnosťou Mery Holíč bola 135.000 eur, čo je 17 percent z hodnoty vyčíslenej znalcom, a priestory plánovali využiť ako polyfunkčnú budovu.

Foto: FB Miroslav Bilický – oficialny profil

Spoločnosť Vexsi z Trnavy ponúkla 305.000 eur, čo je 39 percent zo znaleckého posudku, s účelom využitia ako startup byty pre mladé rodiny. Poslanci napokon predaj nehnuteľnosti schválili uchádzačovi z Trnavy, keď z 39 prítomných krajských poslancov bol proti iba Vladimír Butko.


.

3D filamenty 2023