Žiaci stredných škôl v Trnavskom samosprávnom kraji budú súťažiť v poskytovaní prvej pomoci. Súťaž „Mladý záchranár trnavskej župy“ sa uskutoční 22. septembra 2020.

Ilustračné foto 123rf.com

Bude prebiehať na viacerých stanovištiach v centre Trnavy a v priestoroch Úradu TTSK. Žiaci budú preverení z teoretických znalostí a praktických zručností v poskytovaní prvej pomoci.

„Veľmi nás teší veľký záujem o zapojenie sa do premiérového ročníka súťaže „Mladý záchranár trnavskej župy“. Prihlásili sa žiaci z 33 škôl v rámci celého kraja. Nácvik poskytovania základnej prvej pomoci vnímame ako súčasť vzdelávania mladých ľudí. Našim cieľom je žiakov stredných škôl pripraviť na zvládanie vypätých kritických situácií, keď práve oni môžu v priebehu niekoľkých minút prispieť k záchrane ľudského života,“povedala Lucia Šmidovičová, riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu TTSK.

Do súťaže sa bolo možné prihlásiť do konca septembra minulého roka. Plánovanému termínu jej uskutočnenia v júni predchádzala séria vzdelávacích aktivít priamo v školách. Samotná súťaž bola v dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie presunutá na september.

Župa súťaž pripravila v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Medzi rozhodcami budú pedagógovia župných stredných zdravotníckych škôl, ako aj zástupcovia Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a Hasičského a záchranného zboru.


.

INAT Rezanie laserom