Mesto Skalica podniklo vzhľadom na obmedzenia spôsobené ochorením COVID-19 viacero krokov týkajúcich sa ekonomickej situácie mesta.

Foto: Facebook Anna Mierna

Tak ako iné mestá aj Skalica pocítila výpadok podielových daní. “Výpadok za obdobie mesiacov apríl, máj a jún bol v porovnaní s predchádzajúcim obdobím roka 2019 vo výške 126.897 eur,” uviedla primátorka mesta Skalica Anna Mierna.

Mesto v rámci úsporných opatrení rokovalo s príjemcami dotácií o ich znížení. “Na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) bude predložený návrh na zníženie dotácií jednotlivým príjemcom na základe odporúčaní príslušných komisií a po dohode s jednotlivými príjemcami,” doplnila primátorka.

Vedenie mesta zároveň odložilo aj splácanie štyroch úverov. “V prípade troch úverov ide o mesačnú splátku v celkovej výške 20.053,98 eura na obdobie deviatich mesiacov, v prípade jedného úveru ide o mesačnú splátku vo výške 8669,69 eur na obdobie šiestich mesiacov,” informovala Mierna. Celková odložená výška splátok tak predstavuje sumu 232.503,96 eura.

V mesiacoch apríl a máj sa v Skalici pristúpilo aj k zníženiu miezd zamestnancov úradu. “Mesto pristúpilo na zníženie fondu pracovného času na 80 percent a s tým súvisiace zníženie miezd zamestnancov v období týchto dvoch mesiacov,” uviedla primátorka.

V rámci ekonomických opatrení bude na najbližšom zasadnutí MsZ predložená zmena rozpočtu. “Vychádza z racionalizácie a prehodnotenia bežných výdavkov, napríklad boli zrušené kultúrne podujatia Skalické dni a Trdlofest. Odkladajú sa niektoré výdavky na propagáciu, družobné aktivity a chod úradu či obmedzenie režimu MHD počas všetkých dní,” doplnila Mierna.


.

BM: Ustekana sobota