Záver školského roka v Základnej škole Dr. J. Dérera v Malackách mal slávnostný rozmer. Po ôsmich mesiacoch výstavby sa oficiálne otvorila nová telocvičňa, ktorú škola dlhodobo potrebovala.

Otvorenie sa pôvodne plánovalo ešte počas školského roka, avšak stavebné práce spomalila pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia.

Škola s najvyšším počtom žiakov v Malackách sa dočkala. V deň vysvedčenia, 30. júna 2020, sa v ZŠ Dr. J. Dérera otvorila nová telocvičňa.  Bola nielenže potrebná, ale nevyhnutná, pretože stará telocvičňa už nepostačovala kapacitne ani vybavením. Autorom projektu je mestský architekt Branislav Škopek, realizačnou architektkou bola Zlatica Janečková. „Novou telocvičňou sme splnili škole jej sen trvajúci desaťročia,  čo vo mne vyrovnalo všetky bolesti náročnej prípravy a ešte náročnejšej výstavby. Je krásna a moderná s kompletne novými šatňami, ktoré škole veľmi chýbali. Ďakujem ministerstvu školstva, mestskému zastupiteľstvu aj kolegom z mestského úradu,“ povedal pri slávnostnom otvorení primátor mesta Juraj Říha.

Stavba je moderná aj ekologická. Je prepojená s pôvodnou telocvičňou a má aj svoj samostatný vchod od Námestia SNP. Vďaka tomu ju môže škola prenajímať aj po vyučovaní pre rôzne záujmové skupiny na basketbal, volejbal, zumbu, jogu a podobne. Priestory majú vzduchotechniku a odvetrávanie (čo nebýva vždy pravidlom), súčasťou šatní sú sprchy, žalúzie sa ovládajú elektronicky. Ihrisko s plochou 24 x 12 metrov má profesionálny povrch taraflex. Telocvičňa má ako prvá mestská budova zelenú strechu. Dažďová voda sa odvádza do parku na priľahlom Námestí SNP.

28. decembra 1927 zasadalo kuratórium Štátnej ľudovej školy v Malackách, ktoré podporilo ideu výstavby novej školy. 5. októbra 1930 bol za prítomnosti ministra školstva a národnej osvety Dr. I. Dérera položený jej základný kameň. 25. septembra 1932 bola základná škola slávnostne otvorená. „So zvyšujúcim sa počtom žiakov, s narastajúcimi hygienickými požiadavkami a zohľadňujúc záujem detí o šport a hry nemohla telocvičňa z roku 1932 s rozmermi 18 x 9 m naplniť súčasné predstavy o športových aktivitách. Sen, ktorý snívali naši predchodcovia, sa podarilo naplniť vďaka neúnavnosti, húževnatosti a úsiliu vedenia mesta Malacky, ktoré je zriaďovateľom našej školy,“ hovorí súčasná riaditeľka školy Katarína Habová.

Novú telocvičňu si osobne prezrel štátny tajomník ministerstva školstva Ivan Husár, ktorý neskrýval spokojnosť: „Malacky boli vždy športovým mestom. Ja ako odchovanec bratislavského športu môžem len závidieť. Keď majú deti záujem športovať a vedenie mesta je naklonené projektom, je to skvelá kombinácia. Malackám tlieskam.“

Výstavbu telocvične financovalo mesto zo svojho rozpočtu a podporilo ju aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  Financie na vnútorné vybavenie a terénne úpravy venovala škola a združenie rodičov.

Jedným z absolventov Dérerky je aj súčasný poslanec mestského zastupiteľstva a člen rady školy Marian Haramia. „Nie tak dávno sme otvárali exteriérové multifunkčné ihrisko, ktoré školu kvalitatívne posunulo. Stále však chýbal priestor na pohyb v zime. Verím, že telocvičňa bude perfektne slúžiť,“ skonštatoval. Ako lekár vidí M. Haramia aj širšie súvislosti: „Kedysi bolo v rámci telesnej výchovy viac gymnastiky. Dnes si u svojich mladých pacientov všímam, že majú problém zohnúť sa a nevedia urobiť ani poriadny kotrmelec. Je to škoda. Preto treba privítať každú novú možnosť aktívneho pohybu.“

Spomínanú starú telocvičňu čaká počas prázdnin oprava. Tá nová začne žiakom slúžiť od školského roka 2020/2021. „Dérerka sa opäť stáva školou s pečaťou modernosti – pýšila sa týmto prívlastkom v prvej tretine minulého storočia, a hrdí sa ním aj v prvej tretine 21. storočia,“ uzavrela riaditeľka školy K. Habová.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024