Po kláštornej záhrade a piknikovom parku má cirkevná škola v Malackách ďalší nádherný revitalizovaný priestor, hoden národnej kultúrnej pamiatky. V priestoroch bývalého františkánskeho kláštora na nevyužívanej trávnatej ploche sa podarilo vybudovať motýliu záhradu.

Vznikla pomocou vyvýšených dubových hranolov, ktorých medzipriestor je vysadený kvitnúcimi trvalkami a bylinkami a doplnený hmyzími domčekmi a obydliami pre drobné vtáctvo. Pochôdzne plochy tvorí minerálny piesok (mlat).  Závlahu zabezpečujú vlastné pôvodné studne a výživu bude záhrada dostávať priamo z kompostu zo žiackych políčok. Súčasťou motýlej záhrady bude aj náučný chodník s informačnými keramickými tabuľkami, ktoré žiaci zhotovia v spolupráci s organizáciou Vstúpte.

Do motýlej záhrady bola inštalovaná aj akoby zázrakom nepoškodená lurdská grota, ktorá sa ešte donedávna nachádzala vedľa parkoviska pri Bille.

Žiaci a študenti budú v rámci neformálnej výuky alebo rôznych ekoprojektov pozorovať prírodu takpovediac „ako na dlani“. Motýlia záhrada je pripravená privítať aj širokú verejnosť v rámci malých mestských výstav či iných spoločenských a kultúrnych aktivít.

Základnou koncepciou je princíp permakultúry – trvalo udržateľného  ekosystému. Okrem toho, že ide o koncepciu podporujúcu spojenie človeka s prírodou, nesie v sebe trvalý františkánsky odkaz, ktorým je okrem iného aj starostlivosť o parky, sady a záhrady.

Projekt vznikol na základe spolupráce Vstúpte a Dom svitania, Divadla Falangír, mesta Malacky, Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá darovala 5 000 eur, občianskeho združenia ProSchola a miestnych obyvateľov, vrátane detí a zamestnancov školy.

Ďakujeme za spoluprácu a pomoc. Tešíme sa na život a bzukot medzi kvetmi, motýľmi a ľuďmi.

Cirkevná škola Malacky


.

BM: Ustekana sobota