Počas letných mesiacov sa uskutočňujú rekonštrukčné práce na objekte národnej kultúrnej pamiatky Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, ktoré sú financované z dotácie Ministerstva kultúry (MK) SR. Informovala o tom obec Kopčany na sociálnej sieti.

foto @lenkalifephotos

Finančné prostriedky na rekonštrukciu získala Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kopčany, v rámci opatrenia Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Celkovo bude preinvestovaná suma vo výške 174.580 eur vrátane spolufinancovania.

Aktuálna etapa rekonštrukcie sa delí na dve hlavné časti, rekonštrukciu omietok a opravu strechy. “Najdôležitejšou z nich je reštaurovanie fasád a rekonštrukcia predrománskej omietky. Kostolík bol odjakživa omietnutý, omietli ho hneď, ako ho postavili, čo potvrdzujú všetky výskumy a aj zachované fragmenty tejto omietky na jeho fasádach. Objekt bol omietnutý až do konca 20. storočia a zachoval sa preto, lebo jeho múry chránila omietka,” uviedol sochár a reštaurátor spoločnosti Restauro Tomáš Lupták, ktorý realizuje úpravy.

Pred 20 rokmi sa začali dôkladnejšie výskumy a reštaurovanie objektu. “Postupne ho zbavili novších vrstiev omietok a opravovali murivo. Na fasádach sa prekvapivo našli kúsky pôvodnej veľmi starej omietky. Predrománska omietka je spojená vápnom rovnako ako malta, s ktorou murovali,” doplnil reštaurátor. Ako uviedol, najstaršej omietky sa zachovalo tak málo preto, lebo múry pri ich opravách už v minulosti skoro celé od omietok očistili, aby mohli znova naniesť novšiu omietku.

Objekt bol takmer 20 rokov z dôvodu výskumov a opráv bez omietky a po rokoch začal chátrať. “Jeho kamenné murivo začalo rozkladať slnečné žiarenie spolu s vodou a mrazom. Na mnohých miestach sa pridala aj mikroflóra. Netreba však zabúdať, že sa nám zachoval aj vďaka omietkam. Fasády zreštaurujeme a omietku na fasádach zrekonštruujeme podľa pôvodnej, z originálov sme vyrobili kópie, ktoré budú vystavené v múzeu,” informoval Lupták.

Rekonštruovať a upravovať sa bude aj strecha lode a svätyne, ako i barokové rímsy v podstreší, ktoré sú rozbité, a opravia aj náznak prístavby nartexu a žľab strechy s odtokom.


.
Toto je čítané

Deathmetalová skupina SEPTICFLESH v Skalici!

Po úspešnom americkom turné a prvých letných festivaloch sa na Slovensko chystajú…

20 rokov