Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a jeho zariadenia sociálnych služieb sa pripravujú na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19.

V zariadeniach platia prísne preventívne opatrenia na ochranu klientov a zamestnancov, ale TTSK podľa predsedu Jozefa Viskupiča vydal nad rámec aktuálne platných usmernení hlavného hygienika SR sériu odporúčaní.

“Aktuálny vývoj situácie veľmi pozorne a dôsledne sledujeme. Vydali sme odporúčanie, aby zamestnanci po návrate zo zahraničia absolvovali aspoň päťdňovú domácu karanténu. Následne im bude na náklady TTSK urobený rýchlotest na ochorenie COVID-19,” povedal Viskupič.

Návštevy sa uskutočňujú po dohode so štatutárom zariadenia sociálnych služieb vo vymedzených časových intervaloch, aby sa zabránilo styku viacerých osôb. Z tohto dôvodu sú vo vyhradených priestoroch, väčšinou v exteriéri. Pri ležiacich klientoch a klientoch v terminálnom štádiu aj v interiéri zariadenia. Štatutári boli navyše zriaďovateľom usmernení, že na základe rozhodnutia vlastného krízového štábu zariadenia môžu v rámci svojej kompetencie vydať zákaz návštev.

“V prípade potreby sme pripravení prijímať ďalšie opatrenia. Na zvládnutie druhej vlny, bez ohľadu na jej intenzitu a dĺžku trvania, bude dôležité zabezpečiť dostatočné množstvo ochranných prostriedkov,” doplnil Viskupič, ktorý sa v tomto týždni z titulu svojej funkcie predsedu Združenia samosprávnych krajov SK8 zúčastnil na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR s cieľom stanoviť centrálne koordinovaný postup pri spúšťaní jednotlivých fáz opatrení proti druhej vlne šírenia nového koronavírusu. Všetci predsedovia krajov sa stali členmi Pandemickej komisie vlády SR, čím dostali priestor pripomienkovať navrhované úlohy vo veci prípravy na druhú vlnu. “V súvislosti s ochranou obyvateľstva je výzvou nielen pre štát, ale najmä pre samosprávy cielené riešenie situácie v lokálnych ohniskách nákazy namiesto plošných opatrení,” dodal Viskupič.


.

BM: Ustekana sobota