Rozhľadňa Lipovec sa nachádza v osade u Rehúšov, ktorá je miestnou časťou obce Prietrž. Je druhou rozhľadňou vybudovanou v rámci regiónu Podhoran.

Zdroj: www.krajzazitkov.sk

Rozhľadňa má tvar veže, ktorá je ukončená dreveným prekrytím vyhliadkovej plochy. Na vyhliadkovej ploche sú umiestnené informačné panoramatické priehľadné tabule, na ktorých je zobrazený panoramatický ráz krajiny, ktorý vizuálne korešponduje s reálnym pohľadom na krajinu, s popisom zaujímavých objektov. Kopec, na ktorom je rozhľadňa, má 431 m n. m. Celková výška veže, okolo ktorej sa vinie schodisko, je 6 m.


Sleduj náš INSTAGRAM a spoznaj krásy Záhoria @zahori.sk


Okolo danej lokality vedie asfaltová miestna komunikácia, ktorá je vyznačená aj ako cyklotrasa – žlto značená. Táto cyklotrasa je evidovaná pod číslom 8309 s celkovou dĺžkou 21 km, stupňom náročnosti SPORT, vedie po štátnych a účelových komunikáciách a červená cyklotrasa (ev. číslo: 022), ktorej celková dĺžka je 61 km a jej názov je Kopaničiarska cyklomagistrála, je napojená aj na Záhorskú cyklomagistrálu (ev. číslo: 024), v celkovej dĺžke 110 km u oboch červených cyklotrás. Jej náročnosť je označovaná stupňom REKREA. Všetky tieto cyklotrasy v celej dĺžke vedú po štátnych cestách II. a III. triedy.

Najčítanejší regionálny spravodajský web Záhorí.sk – správy z vašej ulice podporuje projekt Trnavský kraj zážitkov a Zažite leto v Bratislave a v kraji.


.

Osobnosti kraja BSK