V piatok (24.7.) boli v niektorých vytypovaných lokalitách v Senici osadené tabuľky, ktoré majú informovať obyvateľov o tom, prečo sa tu nachádzajú pásy pokosenej a pásy nepokosenej zelene.

Foto: Senica.sk

Tieto miesta bude mesto udržiavať menším počtom kosení, aby podporilo rozmanitosť rastlín v meste a tým vytvorili priestor pre opeľovače a iné chrobáky, ktoré v nízko kosených trávnikoch neprežijú. Kvitnúce kvety slúžia ako zdroj potravy pre tieto zvieratá.

Prvými takto vyhradenými a tabuľkami označenými pásmi zelene sú miesta na všetkých troch cintorínoch v meste (Senica, Kunov, Čáčov) a priestor s novým lúčnym výsevom pri poliklinike (vedľa sociálnej poisťovne). Tieto lokality budú kosené 2x ročne, aby mali rastliny možnosť sa vysemeniť.

Ako je vidno na fotkách, nepokosená nezostane celá zelená plocha. Kosenie sa bude realizovať v pásoch, čo umožňuje živočíchom presunúť sa na dorastajúcu časť, nájsť tam úkryt a zdroj potravy. Obyvateľom zas nebráni pohybovať sa v pokosenej časti a pozorovať kvitnúce rastliny a živočíchy. Takéto trávniky zároveň lepšie zadržiavajú vodu a prach, a tým zlepšujú mikroklímu. Mestské zelené prostredie, kde sa nestrieka, je pre včely priaznivejšie ako poľnohospodársky vidiek, kde sa používa veľa pesticídov a nárazovo sa celé vysadené lány skosia, čím prídu včely o potravu.

Ďalšou uvažovanou lokalitou je park na starom sídlisku.

Zdroj: Senica.sk


.

Osobnosti kraja BSK