V Senici rozšíria kompostáreň z dôvodu zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Ilustračné foto: Stanislav Osuský

V rámci projektu bude navýšená kapacita kompostoviska stavebnými úpravami, obstaraná technológia pre zhodnocovanie BRKO.

Do domácností budú distribuované vedierka a vrecká z kukuričnej buničiny, do ktorých bude kuchynský odpad vkladaný, na stojiskách budú pre tento odpad umiestnené osobitné nádoby. Odpad bude dovezený na kompostáreň, kde bude podrvený aj s vreckami, premiešaný a vložený do fermentora,. Tu pri teplote 70 stupňov Celzia príde k hygienizácii odpadu a ten bude následne uložený do hroblí spolu s iným zeleným odpadom,“ vysvetľuje celý proces riaditeľ TS Senica Peter Turza.

Projekt má byť realizovaný vo výške 829 272,79 eur, pričom spolufinancovanie mesta Senica by predstavovalo sumu 41 463,64 eur.

Cieľom projektu je zvýšenie percenta separácie odpadu a tým predĺženia životnosti jestvujúcej skládky. Informuje mesto na svojom webe.


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia športovú halu v Senici, ktorá bude využívať slnečnú energiu

Trnavský samosprávny kraj aj naďalej pokračuje v skvalitňovaní a rozvoji športovej infraštruktúry…

20 rokov