Projekt Ekocentra v stupavskom Malom parku je naďalej v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa revitalizácie, v pondelok 10. augusta sa končí termín na predkladanie ponúk.

foto stupava.sk

Mesto pri informácii o aktuálnom stave projektu na sociálnej sieti vyjadruje nádej, že Ekocentrum v priebehu tohto a budúceho roka dotiahne do úspešného konca.

Samospráva pripomína, že v prípade revitalizácie oddychovej zóny, ktorá ráta s obnovou historického objektu Krupičkovho domu a skleníka, vytvorením náučného chodníka a sadovými úpravami, sa muselo zmeniť nastavenie projektu i jeho financovanie. „Pôvodne mala byť napríklad realizácia uskutočnená na základe ohlásenia stavby, rozsah prác si však vyžiadal stavebné povolenie, čo znamenalo niekoľkomesačné zdržanie,“ informovalo mesto.

Ďalšie zdržanie znamenala aj nutnosť opakovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. „Dôvodom bolo, že v rámci prvej súťaže, vyhlásenej vo februári 2020, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR ako kontrolný orgán eurofondového projektu vyhodnotilo, že ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky,“ ozrejmila samospráva.

foto stupava.sk

Riešiť musela aj financovanie projektu. V dôsledku negatívneho ekonomického dosahu pandémie nového koronavírusu na príjmy samospráv sa mesto rozhodlo preventívne využiť preklenovací úver vo výške 400.000 eur, aby zabezpečilo plynulú refundáciu vykonaných prác a výdavkov na projekt. „Vyrokovali sme úrokovú sadzbu vo výške 0,25 percenta za rok, v našom predpokladanom horizonte to vychádza cca 500 eur,“ uviedlo mesto. „Tento minimálny poplatok je určite rozumnejším variantom pre spoľahlivé plnenie záväzkov mesta, ako sa dostať do zbytočných problémov pri platobnej neschopnosti uhradiť dodávateľské faktúry za vykonané práce a tým ohroziť celý projekt,“ argumentuje samospráva.

Predpokladaná hodnota zákazky je 366.938,27 eura bez DPH. Mesto využije prostriedky z operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v rámci projektu Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy.


.
Toto je čítané

SHMÚ varuje pred prízemným mrazom, môže poškodiť vegetáciu

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na noc zo stredy (17.4.) na štvrtok…

BM: Ustekana sobota