Delegácia vedená trnavským županom Jozefom Viskupičom navštívila v dňoch 20. a 21. augusta 2020 Juhomoravský kraj. Oficiálnej zahraničnej pracovnej cesty sa zúčastnili aj podpredsedovia kraja, primátorka Skalice a zároveň poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj starosta obce Dolná Krupá.

Piatkovému rokovaniu župana s hejtmanom Bohumilom Šimekom vo štvrtok predchádzali zasadnutia tematických pracovných skupín na témy stredného školstva a vzdelávania, udržateľnej mobility a využívania prírodného a kultúrneho potenciálu.

„Juhomoravský kraj prirodzene považujeme za jeden z našich najbližších partnerských regiónov. Teším sa, že po viacerých stretnutiach s hejtmanom Šimekom súvisiacich s novou lávkou cez rieku Morava sa nám podarilo zorganizovať aj návštevu v brnianskom sídle kraja. Presvedčili sme sa o chuti a potrebe zintenzívniť našu cezhraničnú výmenu skúseností a zároveň sme sa dohodli na spustení nových spoločných projektov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Župan s hejtmanom sa stotožnili s názvom „Lávka Veľkej Moravy,“ ktorú v ankete verejnosti vybrali hlasujúci z oboch krajov. Po zapísaní do evidenčných systémov Českej a Slovenskej republiky sa tento názov stane oficiálnym. Osadenie tabule by mohlo prebehnúť už na konci septembra.

Na základe dobrej skúsenosti s výstavbou tejto lávky, ktorá bola spolufinancovaná z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG, sa zástupcovia krajov dohodli na príprave návrhu obdobného postupu v prípade rekonštrukcie mosta spájajúceho Lanžhot a Brodské.

Predmetom rokovania bolo aj zosúladenie postupu a pokračovanie snahy o zápis Archeoparku Mikulčice-Kopčany vrátane kostola sv. Margity Antiochijskej z 9. storočia do zoznamu lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Z rokovaní vyplynul aj zámer vytvorenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava, ktorého zakladajúcimi členmi by sa mali stať oba kraje. Úlohou tohto zoskupenia bude posilnenie súdržnosti pohraničných regiónov prostredníctvom podpory spolupráce na miestnej úrovni.

V piatok položili členovia delegácie kytice k pamätným doskám na miestach tragickej smrti Danuši Muzikářovej a Stanislava Valehracha, ktorí sa 21. augusta pred 51 rokmi stali obeťami represií socialistického režimu voči protestujúcim pri príležitosti prvého výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy.

Dohoda o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom a Juhomoravským krajom bola podpísaná v roku 2006.


.
Toto je čítané

Prezidentka so svojím tímom vysadila na Záhorí 6000 stromov

Prezidentský les sa počas soboty (20.4.) rozrástol o ďalších vyše 6000 stromov.…

BM: Ustekana sobota