Mesto Senica slávnostne otvorilo Múzeum Senica, keď budovu, v ktorej sídli múzeum, zrekonštruovalo aj zásluhou financií získaných v rámci programu Interreg s českým partnerským mestom Klobouky u Brna.

foto Senica.sk

Pôvodnú budovu letohrádku veľkostatkára Vagyona z 19. storočia, z ktorej sa neskôr stala Sokolovňa, zrekonštruovali v rámci cezhraničného projektu Česká cesta. “Mnohí hovoria, že Senica nemá históriu, čo nie je pravda. Má veľmi dlhú a bohatú históriu, o čom sa budú môcť návštevníci mestského múzea presvedčiť. Teraz máme miesto, kde sa bude nielen o histórii hovoriť, ale kde sa aj reálne naše dejiny diali. Verím, že mestské múzeum bude tým pravým priestorom, aby Seničania svoju históriu spoznali a mohli byť na svoje mesto hrdí,” uviedol primátor Martin Džačovský.

Ťažiskom múzea je pôvodná spoločenská sála a telocvičňa. “V tomto priestore je umiestnená expozícia venovaná téme stredovekej obchodnej Českej cesty, na ktorej bola Senica jednou zo staníc. Suterén budovy je zameraný na archeológiu a archeologické nálezy na území mesta, v podkroví pod vežičkou je zasa umiestnená veľkoplošná maketa mesta z prelomu 19. a 20. storočia,” doplnila manažérka projektu Ľubica Kadlec Melišová.

Snahou mesta bolo vytvoriť modernú expozíciu so všetkými technologickými vymoženosťami, ktorá svojou interaktívnosťou zaujme všetky generácie, no najmä mladých ľudí. “Ide o kontaktné múzeum, kde návštevník nie je len pasívnym poslucháčom, ale do získavania informácií je priamo vtiahnutý. Informácie o expozíciách získava aj dotykom, niektoré z exponátov si pomocou pohybu svojich rúk prezerá zväčšené vo virtuálnom priestore, volí si typ informácií, ktoré chce získať,” informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.

Projekt podalo mesto Senica v roku 2016. “Ja som len nadviazal na túžby historikov v našom meste. Z finančných dôvodov sa po dlhú dobu múzeum postaviť nedarilo. Až v roku 2012 sa uskutočnila v Senici kultúrna konferencia, na ktorej viac ako 100 odborníkov rozhodlo, že mesto múzeum potrebuje. Vďaka kvalitným ľuďom na mestskom úrade sa podarilo podať projekt a dotiahnuť ho do úspešného konca,“ uviedol bývalý primátor Senice Branislav Grimm, počas ktorého pôsobenia mesto projekt pripravilo.


.

BM: Ustekana sobota