Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Skalici vypísala dve výzvy na modernizáciu infraštruktúry nemocnice. Informoval o tom vestník Úradu pre verejné obstarávanie.

Foto: Eduard Timko, nspskalica.sk

V prvej výzve plánuje nemocnica získať zdravotnícku techniku v predpokladanej hodnote 326.975 eur. “Predmetom obstarávania je dodávka zdravotníckej techniky. Konkrétne ide okrem iného o laparoskopickú vežu, ureterorenoskopy, ultrazvukový litotriptor, laserový generátor vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy a záručným servisom,” uvádza sa vo výzve.

Predmetom druhej výzvy je dodávka novej zdravotníckej techniky. Ide o vyšetrovacie a operačné stoly, pacientske lôžka a podobne. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 282.340,65 eura. Obe zákazky majú pre uchádzačov uzávierku do 22. septembra.

Projekty sú financované z fondov Európskej únie z Integrovaného regionálneho operačného programu so špecifickým cieľom modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, a to za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.


.

Osobnosti kraja BSK