Výpadok príjmov od štátu, súvisiaci s koronakrízou, pocítili všetky mestá a obce na Slovensku. Keďže štát vybral menej na daniach z príjmu fyzických osôb, menej financií prerozdelil samosprávam vo forme podielových daní. Samosprávy tak prišli o značnú časť svojich kľúčových príjmov.

Podľa informácií Ministerstva financií SR majú Malacky výpadok z podielových daní 399 141 €. Všetky samosprávy na Slovensku spolu prišli o 121 miliónov €.

 

Výpadok podielových daní – mestá na Záhorí:

Malacky         399 141 €

Holíč               239 088 €

Senica             460 429 €

Skalica           396 317 €

Stupava          285 973 €

Mestá, obce aj samosprávne kraje môžu v súvislosti s výpadkom financií dostať bezúročné štátne pôžičky.  O štátnu výpomoc vo výške vyčísleného oficiálneho výpadku, t. j. 399 141 €, sa budú uchádzať aj Malacky. Návrh na podanie žiadosti o pôžičku budú posudzovať poslanci mestského zastupiteľstva na rokovaní 24. septembra. Vďaka štátnej pomoci by sa mohli sanovať niektoré investície plánované na obdobie druhého polroka 2020.

Ak o pôžičku požiadame, bude sa splácať v štyroch ročných splátkach (prvá v roku 2024, posledná v roku 2027).

Minister financií Eduard Heger pripustil, že splátky bude možné odpustiť. Toto rozhodnutie ale musí prijať vláda Slovenskej republiky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Malacky však nečakajú na štátnu pomoc so založenými rukami. V nadväznosti na prvé ekonomické prognózy v súvislosti s koronavírusom mesto urobilo už v marci tohto roka prvú revíziu svojho rozpočtu. V praxi to znamenalo zníženie výdavkov o 600-tisíc  €. Primátor  vtedy vydal rozsiahly príkaz obmedziť nákupy a služby iba na nevyhnutné dokončenie začatých projektov a úloh, zrušil nepovinné výdavky, obmedzil priznávanie odmien zamestnancom a prideľovanie dotácií mesta pre kultúrne, športové a seniorské organizácie. Zrušili sa veľké mestské podujatia ako Prvomájové Malacky či Deň detí. Mesto tiež obmedzilo vlastné investície do rekonštrukcií verejných priestorov (napr. ulice, chodníky), pričom prioritne zostali projekty financované z externých zdrojov (eurofondy, dotácie). Redukcia výdavkov sa dotkla aj mestských organizácií.

Na septembrovom zastupiteľstve sa bude prerokúvať aj ďalšia revízia tohtoročného mestského rozpočtu.

 

I. Sochorová/Ľ. Pilzová


.
Toto je čítané

Skvelé hudobné obsadenie, kolotoče a výborná atmosféra. Také boli 15. narodeniny Cibula Festu

Holíč privítal tisíce ľudí na už tradičnom Cibula Feste. Na pódiu sa…

HAŠŠO 6/2024