V stredu 2. septembra sa po letných prázdninách otvorili brány škôl.  Začiatok školského roka 2020/2021 sprevádzali na celom Slovensku sprísnené hygienické pravidlá: rúška, dezinfekcia rúk, odstupy, niekde aj meranie teploty.

Ako to už býva, najviac sa na školu či škôlku a nových kamarátov tešili škôlkari a prváci na základných školách. Starší žiaci mali možno trochu menej radosti, avšak všetci si určite želali, aby sa nezopakoval zvláštny a náročný minulý školský rok. Skrátka, aby sa so spolužiakmi a učiteľmi stretávali vo svojich triedach plných 10 mesiacov. 

Minister školstva Branislav Gröhling otvoril školský rok na základnej škole s najväčším počtom žiakov na Slovensku – Základnej škole kpt. Jána Nálepku v Stupave. „Verím, že v rámci opatrení, ktoré nastavil Úrad verejného zdravotníctva, to všetko zvládneme,“ vyhlásil a okrem iného vyzval rodičov, aby si dávali pozor na dezinformačné médiá. „Chcem poprosiť nás všetkých, keď zvládneme prvé dva týždne, zvládneme aj všetky ďalšie týždne a ja verím, že červenú fázu na školách nebudeme musieť realizovať,“  dodal šéf rezortu školstva B. Gröhling.

 

Začiatok školského roka v Malackách

Do troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky (ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, ZŠ Dr. J. Dérera) nastúpilo 1 740 žiakov, z toho 207 prvákov. Ďalších 50 prvákov nastúpilo do cirkevnej školy, čo znamená, že v Malackách máme spolu 257 detí v prvých ročníkoch. Materská škola eviduje v aktuálnom školskom roku 220 novoprijatých detí, pričom celková kapacita šiestich elokovaných pracovísk MŠ je 680 detí.

V každej zo škôl sa využil čas prázdnin – tak ako každý rok – na väčšie či menšie opravy a investície.

 

Telocvične a kotolňa

Základná škola Dr. J. Dérera zakončila minulý školský rok presne v deň vysvedčení slávnostným otvorením novej telocvične. Letná prestávka prišla vhod pre starú telocvičňu, kde sa vymenili staré cvičebné prvky, vymaľovali sa steny a vymenili sa obklady.

Začiatok školského roka na Dérerke znamená aj sprevádzkovanie novej kotolne vo vilke. Investíciu si vyžiadal jej havarijný stav. Vykurovací systém je teraz vyregulovaný, vrátane nových rozvodov a ventilov. Kotolňa vo vilke zohrieva vodu pre školskú kuchyňu a  vykuruje triedy prvákov a druhákov, školský klub, kuchyňu a jedáleň.

Pozornosť mesta voči tejto základnej škole sa nekončí. V pláne je rekonštrukcia kuchyne a zateplenie vilky.

 

Odborné učebne

Nové odborné učebne informatiky, fyziky, biológie a chémie, zmodernizované z eurofondov, už nejaký ten čas slúžia žiakom na Dérerke a Štúrke. Posledná fáza tohto veľkého projektu, týkajúci sa ZŠ na Záhoráckej, ešte len čaká na realizáciu. Jeho cieľom je modernizácia troch IKT učební, fyzikálnej, biologicko-chemickej, polytechnickej a dvoch jazykových učební. Dodávateľ stavebných prác je už vysúťažený. Sprostredkovateľský orgán pre eurofondy, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj (BSK), požiadal ešte pred definitívnym potvrdením výsledku verejného obstarávania o úpravu pôvodného rozpočtu. Ten mesto odovzdalo a momentálne sa čaká na rozhodnutie BSK.

 

Nová trieda a potravinové výťahy

Materská škola privítala školský rok otvorením novej triedy na Záhoráckej. Vytvorením krásnych nových priestorov mohli prijať ďalších 20 detí. Na všetkých šiestich pracoviskách materskej školy tak už majú triedy a priestory pre všetky vekové kategórie škôlkarov.

V škôlke sa podarilo vyriešiť jeden veľký prevádzkový problém, ktorým boli staré a nespoľahlivé výťahy. Cez leto sa kompletne vymenili posledné štyri, čo znamená, že všetky pracoviská škôlky ich už majú nové. Čo to znamená? Nové kabíny, dvierka, technológia. Všetky výťahy majú samozrejme revízne správy, takže sú nielen komfortné, ale aj bezpečné.

Na výťah ešte čaká nadstavba škôlky na Štúrovej. Keďže tam pôjde o novú stavbu, resp. prístavbu, projekt podlieha stavebnému konaniu.

 

ANKETA

Aké je vaše želanie do nového školského roka?

Martina Novotová, riaditeľka materskej školy:
„Za celú materskú školu si želáme pokojný rok, aby sme sa mohli naplno a bez obáv  venovať svojej práci.“

Alena Číčelová, riaditeľka ZŠ Záhorácka:
„V mene zamestnancov, rodičov a našich žiakov si želáme, aby sme sa tento školský rok stretávali počas všetkých desiatich mesiacov. Všetkým pevné  zdravie, duševnú harmóniu, mnoho šťastných spoločných chvíľ, vzájomnú úctu a vysokú mieru porozumenia.“

Elena Krajčírová, riaditeľka Gymnázia Malacky:
„Do nového školského roka si najviac želáme, aby sme mohli nerušene vykonávať našu prácu v škole. A úplne super by to bolo bez rúšok. S nimi totiž nie je vidieť úsmev…“

Katarína Habová, riaditeľka ZŠ Dr. J. Dérera:
„Na začiatku tohto školského roka si želáme to, čo je najcennejšie – zdravie. Pridala by som ešte prianie, aby sme všetci boli schopní väčšej miery empatie. Deťom by som dožičila úspechy dosiahnuté s pomocou učiteľov, vychovávateľov a rodičov v zmysle čínskeho príslovia  AK NIEKOMU DARUJEŠ RYBU, NAKŔMIŠ HO NA JEDEN DEŇ. AK HO NAUČÍŠ TKAŤ SIETE A LOVIŤ, DÁŠ MU POTRAVU NA CELÝ ŽIVOT.“

Ľ. Pilzová. Foto: I. Sochorová, M. Binčík, S. Osuský


.

Osobnosti kraja BSK