Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie srdečne pozýva širokú verejnosť v sobotu (19.9.) na exkurziu, cieľom ktorej bude lokalita Mešterova lúka nachádzajúca sa neďaleko Malaciek.

Mešterova lúka patrí pod správu CHKO Záhorie. Pomerne hojne sa tam vyskytujú niektoré vzácne druhy rastlín, ktoré na Slovensku nachádzame už iba zriedkavo, ako napríklad papraď hrebenatá, papradník močiarny či žlto kvitnúce bublinatky. Zo živočíchov je bohatý výskyt pijavice lekárskej, mloka obyčajného, skokanov (ostropyský, zelený, štíhly), slepúch lámavý či jašterica zelená. Vzácny je výskyt užovky hladkej. Žijú tam aj niektoré mimoriadne vzácne druhy vážok, napr. vážka jasnoškvrnná, ale najmä ligotavka žltoškvrnná, ktorá je na Slovensku známa iba z niekoľkých lokalít Záhorskej nížiny.

ODCHOD Z MALACIEK
Sobota 19. septembra, 11.05 h autobusom zo zastávky Sasinkova do Studienky.

V prípade vlastnej dopravy sa stretneme na autobusovej zastávke horáreň Červený kríž.

NÁVRAT DO MALACIEK
Autobus s odchodom 15:39 h z horárne Červený kríž, príchod do Malaciek 15:50.

Martin Mráz


.

Osobnosti kraja BSK