V pondelok zaradil krízový štáb Česko na zoznam rizikových krajín kvôli vysokým denným nárastom pozitívne testovaných na prítomnosť nového koronavírusu. Opatrenie začína platiť v piatok od deviatej hodiny ráno.

Ilustračné foto Polícia SR

Ľudia prichádzajúci z Česka na Slovensko sa musia preukázať negatívnym testom na koronavírus nie starším ako 72 hodín alebo zostať 5 dní v domácej karanténe. Povinnosťou pred vstupom na Slovensko je tiež zaregistrovať sa na webovej stránke a najneskôr v piaty deň domácej izolácie sa podrobiť testu. Povinnosť domácej karantény platí aj pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Podľa výnimiek zverejnených hygienikmi sa tieto opatrenia nevzťahujú na:

 • Ľudí, ktorí majú trvalý pobyt v prihraničných oblastiach do 30 kilometrov
 • Študentov a tých, ktorí sa uchádzajú o štúdium
 • Umelcov
 • Rodičov, ktorí majú dieťa v striedavej starostlivosti
 • Pracovníkov v zdravotníctve a opatrovateľstve
 • Pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov
 • Sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve a potravinárstve
 • Ľudí, ktorí poskytujú neodkladnú starostlivosti blízkym rodinným príslušníkom na území susedného štátu
 • Zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel
 • Vodičov nákladnej a autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave, ktorí prekračujú hranicu Slovenska za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť
 • Vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta
 • Osoby, ktoré obhospodarujú pozemky na území Česka do vzdialenosti 10 kilometrov od hranice

 


.

Osobnosti kraja BSK