Mesto Skalica použije na opravu ciest, chodníkov a poškodených budov vládnu finančnú pomoc. Jej prijatie schválili mestskí poslanci na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici v pondelok (21. 9.). Návratná finančná pomoc, ktorá sa môže časom zmeniť aj na dotáciu, je v celkovej výške viac ako 390.000 eur.

foto Skalica.sk

„Získaná pomoc sanuje masívne výpadky daňových príjmov, ktoré nám spôsobila koronakríza. Získané financie investujeme do obnovy mesta. Opravíme úseky mestských ciest, chodníky a najviac poškodené mestské budovy. Verím, že dobrým hospodárením bude časom táto pôžička pretransformovaná na nenávratnú finančnú pomoc,“ povedala primátorka Skalice Anna Mierna.

Finančná výpomoc je poskytovaná v súlade so zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19. Obec môže použiť na úhradu bežných výdavkov aj návratné zdroje financovania. Finančná výpomoc je bezúročná, so štvorročnou splatnosťou, v maximálnej výške výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020, čo v prípade mesta Skalica predstavuje maximálnu výšku 396.317 eur. Prvá splátka bude hradená až v roku 2024 a finančné prostriedky z finančnej výpomoci je možné použiť do konca roka 2020.

Podmienkou získania výpomoci je žiadosť obce vrátane rozhodnutia zastupiteľstva a dodržanie limitu dlhu a dlhovej služby vyplývajúceho zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozhodnutím vlády je možné odpustenie sumy splátok návratnej finančnej výpomoci.


.

BM: Ustekana sobota