Aktuálne majú v Centre voľného času v Malackách zapísaných vyše 360 záujemcov o krúžkovú a klubovú činnosť.

Foto: L. Wernerová

Je skutočne dôležité, aby deti vypĺňali svoj voľný čas plnohodnotnými a zmysluplnými aktivitami. Voľnočasovú činnosť v Malackách vo veľkom zastrešuje Centrum voľného času, s obľubou nazývané Cvečko.

 

Pestrá paleta činností je pripravená

Tento rok je veľmi špeciálny, malacké Cvečko je však pripravené. Okrem už tradičných krúžkov a klubov má v ponuke aj niekoľko noviniek, ktoré zabezpečuje esteticko-vedné a hudobno-tanečné oddelenie. Krúžkovými novinkami sú fotoateliér, hudobno-dramatické štúdio, vokálna skupina typu acapella, či debatný klub pre 8. a 9. ročník ZŠ a stredoškolákov.

Novootvorené hudobno-dramatické štúdio ponúka deťom skvelý priestor pre celistvý rozvoj osobnosti prostredníctvom dramatického umenia, techník dramatickej výchovy a dramatoterapie. Pomocou dramatických cvičení a hier, a postupne aj nácvikom konkrétneho predstavenia, sa deti oboznámia so základnými hereckými technikami, naučia sa základom hereckej tvorby. Otvoria dvere nielen do sveta divadla, ale aj do sveta vlastných emócií, sebavyjadrenia a zdravého sebavedomia. Rozvinú zmysel pre tímovú tvorbu a naučia sa stáť a pohybovať na javisku. Osvoja si základy javiskovej reči a správneho rečového prejavu, naučia sa správne používať hlas a dych, základy vokálnej techniky a rytmiky v hereckom prejave, či speváckeho hereckého prejavu. Krúžok vychádza z presvedčenia, že každé dieťa môže hrať divadlo. V tomto zmysle každý z nás môže byť hercom. Divadlo je špecifickým priestorom, ktorý búra bariéry a stavia mosty k sebe samému a k iným, a tým  lieči. A preto, v Cvečku každý môže hrať divadlo.

Už tradičnými krúžkami budú hra na gitaru, spev, moderný tanec, výtvarný krúžok, tvorivé dielne, keramický krúžok, kurz paličkovanej čipky a letecký modelár. Pre najmenšie deti od štyroch rokov je pripravená angličtina hravou formou, tvorivé dielne, šach, tanečná rytmika, šporťáčik, gymnastika a, samozrejme, Folklórny súbor Macejko.

Spoločensko-vedné oddelenie, ktoré sa zameriava predovšetkým na výučbu cudzích jazykov, prináša aj v tomto školskom roku angličtinu a slovenský jazyk pre cudzincov. Športové oddelenie ponúka gymnastiku, lukostreľbu, strelecký krúžok, šachový krúžok, džudo, v spolupráci so Športovým klubom Žolík futbal, a od februára 2021 si prídu na svoje aj rybári v rybárskom krúžku. Podrobnejšie informácie o krúžkoch a kluboch sú zverejnené na webe Cvečka. „Tešíme sa, že v tomto školskom roku budeme pracovať v rozšírených priestoroch, kde sme vytvorili možnosti pre leteckých modelárov, fotografický krúžok, keramický krúžok, šach a spev,“ informovala riaditeľka centra Alžbeta Šurinová.

Ponuka krúžkov a klubov v novom školskom roku je naozaj pestrá. Každý si môže nájsť ten svoj a prihlásiť sa buď elektronickou formou na http://www.cvcmalacky.sk/, alebo osobne vyplnením prihlášky priamo v Centre voľného času v Malackách.

Krúžky a kluby začínajú pracovať 1. októbra 2020.

 

Možnosť krúžkov aj online formou

Nielen vzdelávacie inštitúcie musia promptne reagovať a realizovať výchovno-vzdelávací proces za špeciálnych, protiepidemiologických podmienok. Aj nikto nevie, ako sa situácia na Slovensku vyvinie, Cvečko je pripravené – v prípade, že si to situácia vyžiada – realizovať krúžky online formou, s ktorou majú pedagógovia skúsenosti.

V centre každoročne organizujú veľké množstvo príležitostných akcií a mnohé sú pre mesto Malacky a široké okolie. Už tradičné podujatia doplnia aj niektoré nové, ak to situácia v súvislosti s Covid-19 dovolí. Veľmi zaujímavé budú akcie zamerané na environmentálnu  oblasť. V pláne sú interaktívne zážitkové podujatia, napríklad besedy Krajina čaju pre školy s cestovateľom, spojené s ochutnávkou kvalitných čajov z celého sveta.

V budúcnosti, v súvislosti z rozšíreným priestorov, pripravujú v spolupráci s leteckými modelármi  stálu expozíciu historickej železnice, čo bude určite veľké lákadlo pre malých i veľkých, klubovú činnosť pre mládež , ponuku starých remesiel“, či recyklovanie starých vecí a mnohé ďalšie.

 

V Cvečku je jednoducho dobre

Napriek sťaženej situácii mali v Cvečku výnimočné leto. Paradoxne usporiadali až šesť turnusov prímestského tábora, čo bolo o dva viac ako zvyčajne. Chceli uspokojiť požiadavky všetkých rodičov. Tábory sa totiž dlhodobo tešia obrovskej obľube a v predstihu bývajú obsadené do posledného miesta. Pre aktuálnu situáciu však museli, keďže sú jedným z hlavných organizátorov, zrušiť všetky tradičné športové podujatia ako je Večerný beh zdravia či Malacká desiatka. Na všetky školské, vedomostné, umelecké a športové súťaže sú pripravení, veci budú záležať od rozhodnutí Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva.

Za každých okolností však v Cvečku panuje dobrá nálada. Prečo? „Túto prácu mám veľmi rada a sama sa snažím vytvárať dobrú atmosféru v pracovnom kolektíve. Keď chodia ľudia radi do práce, aj pri ich malom počte sa dá robiť veľa veľkých vecí. A toto by mala byť jedna z úloh riaditeľa,“ podotkla B. Šurinová. Dodala, že poslaním výchovy mimo vyučovania, ktorá je často označovaná aj ako pedagogika voľného času, je rozvinúť individuálne schopnosti a kladné vlastnosti každého jedinca a tlmiť tie spoločensky nežiaduce. Práve deti majú relatívne veľa voľného času a spoločnosť by mala mať záujem na tom, ako ho trávia. Mnohé z nich prežívajú svoj voľný čas na ulici bez akéhokoľvek dohľadu, bez záujmu dospelých. Naše mesto má pre podobné situácie jednoduché riešenie: zapíšte svoje dieťa do Cvečka, kapacity na to ešte sú.

I. Sochorová, foto: L. Wernerová


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia v Senici novú telocvičňu

Stavba novej športovej haly pri župnej Strednej odbornej škole podnikania v remeslách…

BM: Ustekana sobota