Vďaka finančnej podpore spoločnosti Pozagas, a. s. bola pri Gymnáziu v Malackách zrenovovaná špecializovaná učebňa informatiky a výpočtovej techniky.

Rekonštrukcia predstavovala okrem vymaľovania stien, odhlučnenia stropu, výmeny osvetlenia, vybudovania nových elektrických rozvodov aj  modernizáciu  hardvéru a softvérovú aktualizáciu počítačových staníc pre učiteľa a žiakov. Učebňa bola s prispením Rady rodičov dovybavená aj novým nábytkom.

Vďaka generálnej finančnej podpore spoločnosti Pozagas, a. s. bola zakúpená unikátna cloudová technológia riadená vysoko výkonným serverom s operačným systémom Windows 10 a najnovšími aplikáciami, na ktorý je pripojených 15 nezávislých počítačových jednotiek pre žiakov v roli klienta pre virtualizované desktopy .

Nový systém umožňuje učiteľovi kompletne manažovať vyučovaciu hodinu z jedného počítača podľa jeho požiadaviek. Najvýznamnejším nástrojom učiteľa je tzv. mód vysielania, pri ktorom učiteľ  riadi vyučovací proces zdieľaním svojej obrazovky so všetkými používateľmi. Dôležitým kontrolným nástrojom učiteľa je možnosť vidieť všetky obrazovky žiakov na svojom monitore.

Klientská konštrukčná platforma umožňuje učiteľovi jednoduchú správu a servis. Špeciálny program zabezpečuje blokovanie vybraných alebo programov alebo stránok s nevhodným obsahom či sociálnych sietí a iné, čo poskytuje maximálnu úroveň kybernetickej bezpečnosti.

Modernizovaná konštrukčná forma počítačovej techniky má vďaka nižšej prašnosti, nulovým hlukom a znížením vyžarovania tepla veľký význam pre zdravie žiakov. Z hľadiska ekológie poskytuje minimálny negatívny dopad na životné prostredie.


.
Toto je čítané

Poľnohospodárov na Záhorí trápia časté a prudké zmeny počasia

Tohtoročná zima bola veľmi krátka a mierna. Počas nej nestihla vymrznúť pôda a vymrieť…

BM: Ustekana sobota