V sobotu 26. septembra 2020 si ľudia po celej Českej republike a na Slovensku pripomenuli symbolickým osvetlením viac ako 134 bunkrov predvojnového opevnenia 82. výročie od vyhlásenia septembrovej mobilizácie z roku 1938.

Gajary

Tento rok sme sa už na bunkroch k výročiu mobilizácie zišli už po piaty krát. Aj napriek pandémií koronavírusu a napriek chladnejšiemu počasiu dobrovoľníci nasvietili v čase od 20.00 do 20.30 bunkre na celom území Českej republiky a Slovenska, od Stříbra až po Michaľany.

Na Slovensku boli osvetlené objekty na Záhorí a na juhovýchodnom Slovensku. Na Záhorí to bol „ropík“ v Malých Levároch, a dva objekty ľahkého opevnenia v Gajaroch, ktoré v posledných dvoch rokoch opravujú členovia telocvičnej jednoty Sokol Gajary.

Osvetlený bol tiež „ropík“ v Jesenskom, ktorí opravujú miestni nadšenci, bunker pri Michaľanoch, a už tradične osvetlili dobrovoľníci niekoľko bunkrov v okolí Slanskej huty. V Českej republike boli osvetlené aj mnohé objekty ťažkého opevnenia, ako aj delostrelecká tvrdza Stachelberg. Na viacerých miestach boli osvetlené súvislé línie opevnenia a vznikla tak svetelná reťaz.

Malé Leváre

Cieľom akcie Svetlá nad bunkrami je spojiť spolky, ktoré sa venujú vojenskej histórií, múzeá, kluby vojenskej histórie a nadšencov histórie, a vytvorením akejsi svetelnej reťaze nad bunkrami si pripomenúť udalosti spred 82. rokov. Osvetlením nemých pamätníkov našej histórie sme chceli dať najavo, že si pamätáme a vážime našu históriu, a takto sme si ju, a tiež ostatným okolo nás verejne pripomenuli. Hoc sú všeobecne udalosti z jesene 1938 vnímané v negatívnom kontexte, my na ne chceme upozorniť ako na čas, keď sa dokázali obyvatelia Československa spojiť, a postaviť sa bok po boku za ochranu svojho mladého štátu. Situácia na jeseň 1938 sa nakoniec vyvinula inak, a museli sa z hraníc a kasární stiahnuť. Ale ich odhodlanie brániť svoju vlasť je vec, na ktorú by sme nemali zabúdať, a na ktorú by sme mali byť hrdí. Keďže tento rok pripadlo výročie vyhlásenia mobilizácie na stredu, 23. septembra 2020, rozhodli sme sa akciu zorganizovať v nasledujúcu sobotu.

Myšlienka akcie Svetlá nad bunkrami vznikla v roku 2016, keď stáli dvaja „bunkráci“, Tomáš Vrobel a Luboš Očko na dvoch bunkroch, a blikali na seba baterkami. Keďže bolo opevnenie budované tak, aby jeden bunker kryl druhý a aby mohli vytvoriť krížovú paľbu, je možné bez problémov dovidieť z jedného bunkra na ďalšie. Tak vznikla myšlienka osvetliť viacero bunkrov, a vytvoriť tak symbolickú svetelnú reťaz.

Svoj nápad predstavili komunite ľudí, ktorí sa venujú bunkrom, a už v máji 2016 pri výročí konca druhej svetovej vojny v Európe bolo osvetlených mnoho bunkrov v Českej republike, aj na Slovensku. Ešte v ten istý rok sa akcia konala ešte raz v septembri, k výročiu vyhlásenia mobilizácie, s cieľom vytvoriť z osvetľovania bunkrov k výročiu vyhlásenia mobilizácie tradíciu. Odvtedy sa v septembri konala akcia každý rok, až doteraz, už 5-krát.

Akcia funguje na dobrovoľníckom princípe a zapojiť sa do nej môže ktokoľvek. Či už ľudia, ktorí sa bunkrom dlhodobo venujú, alebo hocikto, kto má vzťah k histórií alebo ho zaujala myšlienka akcie. Medzi zapojenými bývajú tradične rôzne kluby vojenskej histórie, múzeá, spolky, ale aj rodiny s deťmi či partie kamarátov. Tento ročník akcie poznamenala pandémia koronavírusu, a štátne obmedzenia podujatí. Vďaka spôsobu,
akým Svetlá nad bunkrami fungujú, keď je osvetľovanie na dobrovoľníkoch, ktorí sa pritom vôbec nemusia stretnúť akcia prebehla, s tým, že sme samozrejme ľudí upozornili a vyzvali na dodržiavanie opatrení proti šíreniu vírusu.

Ďalší, v poradí už šiesty ročník akcie Svetlá nad bunkrami prebehne 25. septembra 2021.

Svetla nad bunkry


.

Labková patrola