Krajské kolo celoštátnej súťažnej prehliadky divadiel poézie sa konalo 23. septembra, i keď sa do poslednej chvíle s napätím očakávalo, či sa organizátori nerozhodnú súťaž zrušiť.

foto: K. Reifová

Nestalo sa, a tak sa Dom kultúry v Modre stal dejiskom Krajskej prehliadky Štúrova Modra. Predstavili sa recitátori poézie a prózy v IV. a V. kategórii a vystúpili aj divadlá poézie. Naše herecké talenty z Divadla FALANGÍR sa predviedli najlepšie, ako sa dalo: zvíťazili!

 

Divadlo FALANGÍR sa s predstavením Óda na postele od poetky Sylvie Plath v réžii Beiny Reifovej prvýkrát zúčastnilo na súťaži divadiel poézie. „Priznám sa, že sme šli „na skusy“, nemáme veľké skúsenosti s divadlami poézie, ale máme chuť a talent. Stavili sme na veľmi dobrú literárnu predlohu Silvie Plath a spoľahli sme sa na hravosť a tvorivosť našich hercov. Počas prvých dvoch septembrových týždňov sme urobili všetko preto, aby sa herci postavili na javisko s dobrým pocitom a s radosťou. Už počas vystúpenia odmeňovali diváci hercov potleskom a na záver bolo i standing ovation,“ povedala režisérka B. Reifová a v opisovaní príjemných zážitkov pokračuje: „Bezprostredne po vystúpení bol hodnotiaci seminár porotcov a tvorcov, na ktorý sme sa vybrali spoločne s hercami. O režijnom zámere, dramaturgii i o súbore diskutovali s porotou herci, ja som sa k slovu ani nedostala. Nakoniec, nepovedala by som to fundovanejšie a so skvelým pocitom kvočky som si svoje kurence pyšne odviedla do šatne. Pán Mokoš zhodnotil naše vystúpenie takto: milujem palacinky, ktoré ste vo vystúpení spomenuli, milujem divadlo a najviac milujem Divadlo FALANGÍR.“

Divadlo FALANGÍR získalo I. miesto s postupom na celoslovenskú prehliadku, ktorá je naplánovaná na 27. – 30. október v Dolnom Kubíne. Režisérku zároveň organizátori ocenili za dlhodobý umelecký prínos na postupových kolách súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Na talentovaných malackých hercov sa prišiel osobne pozrieť aj pán Alfréd Swan, ktorý v októbri oslávi krásne životné jubileum a priebežne dozerá na malacký umelecký dorast.

Divadlo FALANGÍR midi hralo v zostave Marek Ecker, Katka Bašková, Katka Bódi, Adela Kupecká, Linda Pešková, Nela Kardošová, Laura Lorencová, Brani Diviak, Samko Kovár, Tomi Chrenko, Beny Choudhury, Adam Albert a Bruno Vidan. Vďaka patrí aj Kristíne Reifovej a Marekovi Sivákovi, ktorí na veselú chasu celý deň dozerali, a taktiež pani Natálii Eckerovej za sladké balíčky pre všetkých účastníkov zájazdu.

Článok prevzatý zo stránky malackepohlady.sk, redakčne upravený.

Text: B. Reifová, foto: K. Reifová


.
Toto je čítané

Lokalita Mláky v Sekuliach sa možno premení na logistický park

Obec Sekule zverejnila na svojom webe ↵ oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu obce…

20 rokov