Hlavným zmyslom stretnutia kultúrnej komisie s občanmi v stredu 19.1. o 18 hodine v Kultúrnom dome malo byť nájdenie spoločných možností, čím by vedeli občania prispieť a pomôcť v rámci obce k oživeniu kultúrneho diania v Moravskom Svätom Jáne.

Veľmi slabá účasť v spojení nepochopenia podstaty stretnutia niektorých zúčastnených, ktorí sa snažili si niečo dokazovať, prispela k tomu, že sme sa nemohli k ničomu zmysluplnému dostať.

Počas dvojhodinového stretnutia sme len predostreli základné oporné body akcií obce a všetkých združení v obci na rok 2011. Verím, že aj napriek zatiaľ nízkemu záujmu o spoločné obecné dianie sa nám podarí zapojiť viac občanov do diania v obci a nastoliť tradíciu podobných stretnutí. Veď nápad alebo chuť pomôcť je jediné, s čím sa budeme vedieť posunúť dopredu.

Naučme sa vedieť pomôcť namiesto hádzania polien pod nohy. Naučme sa byť hrdí na každého, čo niečo dokáže a čo nás dokáže reprezentovať nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Ak sa to nenaučíme, môže sa nám stať, že nenávisť nás pripraví aj o tých,  čo majú ešte skutočne záujem niečo spraviť. A tých veľa nie je.

Vo verejných stretnutiach kultúrnej komisie budeme pokračovať v Moravskom Svätom Jáne aj naďalej. Veď neprajníci hádam pochopia, o čom také stretnutia sú.

Komentár zaslaný emailom – autor Peter Mračna
Maťo, berieš to zbytočne tragicky. Pokiaľ viem v obci sú tri zábavy, dva jarmoky, Vianočný koncert, Mikuláš, na štadióne MDD, súťaž o najkrajšiu dziňu, masku pre deti. Neviem ako funguje kino a letné kino. Snáď by to chcelo pridať výstavy miestnych , alebo obci blízkych umelcov, vystúpenia detí z Mš a školy, výstavy ich prác. Škoda že sme aj dzine nevystavili v KD, alebo na námestí, boli skutočne krásne. Ak by sa vám podarilo oživiť dychovky, možno nie ako koncert viacerých, ale ako poobedňajšiu zábavu s jednou kapelou , s prispením a aj s delením na nákladoch či zisku, miestnych organizácií a podumať nad Habánskym dvorom, myslím že by to bohate stačilo.
Nesnažte sa robiť akcie pre čiarku, ale pre ľudí. Ak to bude dobrá akcia ľudia prídu a pridajú sa. Mladí majú diskotéky v kluboch. Daj si stretnutie s miestnymi organizáciami, skoordinujte akcie, podporte ich reklamou a miestom, a nemaj strach o kultúru v obci. Národné divadlo ani Gott tu asi hrať či koncertovať nebudú.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024