V stredu (21.10.) trnavský župan Jozef Viskupič symbolicky prebral a odovzdal do užívania dva zrekonštruované úseky ciest na Záhorí. Úsek cesty III/1151 medzi obcami Prietrž a Osuské patrí s dĺžkou 5 km medzi najdlhšie, ktoré župa zrekonštruovala v tomto roku.

So spoluúčasťou z eurofondov bol zrealizovaná modernizácia cesty II/581 medzi Podbrančom – časťou Majerníčky a hranicou kraja v smere na Myjavu nachádzajúcu sa v Trenčianskom samosprávnom kraji v dĺžke 3,5 km.

„Ako sme sľúbili, pokračujeme v rekonštrukciách ciest druhej a tretej triedy, ktoré máme v správe. Ešte pred začiatkom zimnej údržby sa nám podarilo dokončiť rekonštrukciu dvoch dôležitých úsekov na Záhorí. Jazda po nich bude komfortnejšia a najmä bezpečnejšia. Teší ma, že vďaka transparentnému verejnému obstarávaniu sa nám realizáciu prác podarilo v oboch prípadoch podarilo stlačiť na polovicu oproti predpokladu. Takto ušetrené peniaze ponechávame v cestárskom rozpočte a použijeme ich na modernizáciu ďalších úsekov ciest,“ skonštatoval župan Viskupič.

Cesta, na ktorej leží úsek medzi Prietržou a Osuským, slúži okrem spojenia týchto dvoch obcí aj ako obchádzková trasa pre cestu I/51 medzi Senicou a Jablonicou v prípade mimoriadnych udalostí ako sú dopravné nehody alebo kalamitná situácia. V rámci rekonštrukcie boli odfrézované vrstvy vozovky, pričom boli nahradené novými. V miestach s výrazne prepadnutou vozovkou, ktoré sa nachádzali spolu na dĺžke 900 m, bolo vymenené aj podložie. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj dosypanie krajníc vyfrézovaným materiálom či prehĺbenie cestných priekop.

Úsek pri obci Podbranč mal pred rekonštrukciou množstvo výtlkov, sieťové aj priečne trhliny, miestami rozpadnutý povrch a deformované okraje. V rámci prác spolufinancovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu boli na zmodernizovanej časti cesty nainštalované prvky pasívnej bezpečnosti, a to najmä v okolí autobusových zastávok. Význam cesty spočíva najmä v tom, že tvorí regionálnu os východ-západ medzi cestami I/51 Senica – Holíč a cestou I/54, respektíve diaľnicou D1 v okolí Nového Mesta nad Váhom.


.

Záhorácke rádio 2023