Väčšine dopravných kariet Seniorpas v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) sa 1. novembra končí ich päťročná platnosť. Bratislavská integrovaná doprava (BID), koordinátor IDS BK, však zabezpečila automatické predlžovanie platnosti kariet na dostupných predajných zariadeniach. Nechce totiž, aby seniori počas pandémie nového koronavírusu navštevovali predajné miesta.

foto archív

„Cieľom tohto opatrenia je minimalizovať počet osôb na predajných miestach. Práve seniori patria medzi najohrozenejšie skupiny ochorením COVID-19. Z toho dôvodu pristúpila BID k riešeniu, ktoré má za cieľ eliminovať možnosť prenosu nákazy a zároveň zjednodušiť prístup k cestovaniu verejnou dopravou,“ informoval o tom TASR koordinátor IDS BK.

Predlžovanie platnosti dopravných kariet Seniorpas bude automatické. Držiteľ karty ju podľa vedúceho oddelenia ekonomiky dopravy BID Miloša Kubalíka priloží k čítačke zariadenia a systém automaticky predĺži jej platnosť. „Zároveň automaticky na kartu zapíše nový predplatný cestovný lístok Seniorpas s ročnou platnosťou. Predĺženie platnosti samotnej karty aj so zapísaním bezplatného ročného predplatného cestovného lístka bude mať platnosť 365 dní,“ spresnil.

Seniori si môžu platnosť kariet predĺžiť na červených multifunkčných predajných automatoch, ktoré sa nachádzajú na vybraných miestach v Bratislave i na železničných staniciach v celom regióne. Postačí len priložiť kartu k čítačke. Rovnako tak môžu postupovať pri označovačoch cestovných lístkov na nástupištiach železničných staníc, držiteľ karty stlačí tlačidlo „info“ a priloží kartu k čítačke. Platnosť karty možno predĺžiť aj u vodičov prímestskej autobusovej dopravy.

BID upozorňuje, že senior má na dopravnej karte uvedený presný dátum platnosti karty. Cestujúci by si mal dôsledne pozrieť tento termín. Novú platnosť bude možné predĺžiť priložením k niektorému zo zariadení najskôr v posledný deň platnosti karty. Teda ak sa platnosť karty končí 2. novembra, predĺženie platnosti bude možné najskôr 1. novembra.

Vďaka Seniorpasom môžu cestujúci nad 70 rokov využívať v IDS BK služby bezplatnej prepravy s ročným predplatným cestovným lístkom.


.

INAT Rezanie laserom