Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici schválili na svojom poslednom zasadnutí všeobecne záväzného nariadenie (VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, z ktorého vyplýva, že poplatok sa zvýši o deväť percent.

ilustračné foto

V pôvodnom návrhu sa pritom počítalo o zvýšení vo výške piatich percent. Občania tak za odpad budú platiť 0,097 eura za jeden kalendárny deň. “Poplatok za odpad bude neustále rásť. Ťarcha za likvidáciu odpadov by mala byť prenesená na občanov. Návrhom z piatich na deväť percent by sme poplatok nezvýšili o dve, ale o tri eurá. Dôvodom je aj to, že mesto už druhý rok za sebou nezvýšilo ďalšie dane,” zdôvodnil návrh poslanec Martin Kojš.

“Zvýšenie nákladov odôvodňujeme nákladmi na nakladanie s komunálnymi odpadmi a zvýšeným zákonným poplatkom na uloženie odpadov,” uviedla k VZN primátorka mesta Skalica Anna Mierna. Víťazom verejného obstarávania na nakladanie s komunálnym odpadom v meste sa stala spoločnosť VEPOS, ktorá zber komunálneho odpadu zabezpečovala aj v predchádzajúcom období.

Ako doplnila, tí občania mesta, ktorí sa v meste nezdržiavajú, budú mať poplatok odpustený vo výške 100 percent. Doteraz platili občania mesta sumu 32,57 eura, teraz bol zvýšený poplatok o 2,84 eura a po novom to bude 35,41 eura. “Návrh prinesie do rozpočtu mesta 829.882 eur,” informovala primátorka. Zvýhodnená sadzba zostane osobám s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, ktoré v danom roku dovŕšia 62 rokov a viac. Nárok na zníženie poplatku majú vo výške 45 percent.

Podľa konateľa spoločnosti VEPOS je jedným z dôvodov nárastu minimálna mzda. „Táto predstavuje v jednotkovej cene 45 percent, keď sa od roku 2016 zvýšila o 43 percent a v budúcom roku bude opäť rásť. Ďalším dôvodom bolo zvýšenie nádob na komunálny odpad na základe nových odberových miest či zvýšenie počtu vývozov,” informoval konateľ spoločnosti Peter Kuba.

Ako doplnil, zvýšenie je spôsobené aj poplatkom za skládkovanie. “Táto cena sa skladá z dvoch poplatkov. Jednou je zákonný poplatok. Tento rok je to 12 a od budúceho roka 18 eur za tonu odpadu. Druhým je služba za skládkovanie, v ktorej sú započítané náklady na úpravu odpadov, stroje či ľudia, ktorí sa o to starajú,” doplnil konateľ spoločnosti.


.

Osobnosti kraja BSK