Štyri organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja na Záhorí získalo vyše 1,2 mil. eur z eurofondov na zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

Vykurovanie v priestoroch zariadenia sociálnych služieb, dvoch kultúrnych inštitúcií a jednej strednej školy bude čiastočne zabezpečované prostredníctvom tepelných čerpadiel.

„Deväť našich organizácií získalo vyše dva a pol milióna eur z eurofondov na inštaláciu tepelných čerpadiel v priebehu nasledujúceho roka. Vďaka nim dosiahnu energetické aj ekonomické úspory. Zároveň sa zníži produkcia skleníkových plynov, ktorá má negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia. Teší ma, že aj takto pokračujeme v ochrane životného prostredia a tvorbe zeleného kraja,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Organizácia Schválený NFP
DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján 623 726 €
Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica 334 331 €
Záhorské múzeum v Skalici 164 977 €
Záhorská knižnica v Senici 162 167 €
Spolu 1 285 201 €

Nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia tvorí 95 % oprávnených výdavkov projektov.


.

BM: Ustekana sobota